Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 35 (1330) z 2017-08-31, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów"
14-15 września 2017
Częstochowa
Miejsce obrad
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Zbierskiego 2/4

Patronat honorowy
Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - Stanisław Karczewski
Metropolita Częstochowski - ks. Arcybiskup Wacław Depo
Przeor Jasnej Góry - o. Marian Waligóra
Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk
JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - dr hab., prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska

Komitet honorowy
Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie - Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej - Ryszard Marcińczak
Prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - dr Elżbieta Wróbel

Komitet Naukowy prof. dr hab. Andrzej Stroynowski - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ks. prof. dr hab. Jan Związek - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab., prof. AJD Maciej Trąbski - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Komitet Organizacyjny
dr Edyta Sadowska - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
dr Karolina Studnicka-Mariańczyk - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Ewelina Dziewońska-Chudy - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Oddział w Częstochowie
mgr Elżbieta Hak - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Martyna Ujma - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Jan Kaczmarzyk - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Mateusz Pawlak - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

14 września (czwartek)

10.00 – 10.40 sala 0.12 uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienia Przedstawiciela Marszałka Senatu RP, Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, prof. AJD, Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Agnieszki Czajkowskiej, prof. AJD, Dyrekcji Instytutu Historii AJD w Częstochowie, Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie Władysława Ryszarda Szeląga, Prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Częstochowie dr Elżbiety Wróbel, Prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej Ryszarda Marcińczaka

10.40 – 12.00 panel I, sala 0.12
prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
10.40 – 11.00 prof. dr. hab. Mirosław Krajewski (UKW w Bydgoszczy), Koronacja Figury Najświętszej Maryi Panny Skępskiej w 1755 r.
11.0 – 11.20 dr hab., prof. nadzw. Marek Grzegorz Zieliński (UKW w Bydgoszczy), Koronacja obrazu Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie w 1754 r.
11.20 – 11.40 dr hab. Dorota Wereda (UP-H w Siedlcach), Koronacje wizerunków maryjnych w Cerkwi unickiej
11.40 – 12.00 dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK w Toruniu), Koronacje wizerunków maryjnych dokonane przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach obecnego województwa kujawsko-pomorskiego: Markowice, Bydgoszcz, Pieranie, Toruń, Rywałd Królewski, Obory 12.00 – 12.20 dyskusja 12.20 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 13.50 panel II, sala 0.12 prowadząca: dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska
12.30 – 12.50 prof. dr hab. Urszula Mazurczak (KUL), Korona na głowie – Korona ponad głową Najświętszej Panny Maryi. Teologiczny sens, kultowy ceremoniał i artystyczna wizualizacja Koronacji Maryi w sztuce
12.50 – 13.10 mgr Tomasz Awdziejczyk (Związek Polskich Artystów Plastyków), Koronowanie Świętych Obrazów – zasady i praktyka
13.10 – 13.30 prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (AJD), Wizerunki Matki Bożej w wybranych utworach poetyckich
13.30 – 13.50 dr Katarzyna Janus (AJD), Poeteae minores dawnej Polski o koronowanych wizerunkach Matki Bożej 13.50 – 14.10 dyskusja 14.10 – 15.30 przerwa obiadowa
15.30 – 17.00 panel III, sala 0.12
prowadzący: dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
15.30 – 15.45 dr o. Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Koronacja rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy u zarania rozwoju Jej kultu w Kościele powszechnym
15.45 – 16.00 mgr Bartosz Stuła (AJD), Koronacje Matki Bożej w kulturze latynoamerykańskiej na przykładzie wizerunku z Guadalupe i Lujan
16.00 – 16.15 mgr Anna Kotowicz (UG), Biała Pani z Podola – koronacja wizerunku NMP Jazłowieckiej
16.15 – 16.30 mgr Grzegorz Misiura (KUL), Kult maryjny w Janowie Lubelskim i koronacja jej cudownego wizerunku w 1985 r.
16.30 – 16.45 mgr Izabela Kuśnierek (AJD), Koronacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Węgrzech
16.45 – 17.00 mgr Łukasz Janusz (UW-M), Historia objawień i koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 17.00 – 17.15 dyskusja 17.15 – 17.30 przerwa kawowa
17.30 – 18.30 panel IV, sala 0.12
prowadząca: dr Karolina Studnicka-Mariańczyk
17.30 – 17.45 Władysław Ryszard Szeląg (Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie), Słowo o Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
17.45 – 18.00 mgr Ryszard Marcińczak (Warszawska Izba Gospodarcza), Sieradzanie jako obrońcy Koron Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
18.00 – 18.15 mgr Dariusz Jóźwiak (KUL), Sanktuaria Maryjne na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej
18.15 – 18.30 mgr Norbert Kępiński (AJD), Koronacja cudownego obrazu Matki Bożej w Rudkach 18.30 – 19.00 dyskusja 19.30 – uroczysta kolacja (Restauracja TORI, ul. Racławicka 2)

15 września (piątek)

10.00 – 11.30 panel V, sala 0.12
prowadząca: dr Edyta Sadowska
10.00 – 10.15 dr Bożena Józefów-Czerwińska (AH im. A. Gieysztora), Przemiany wizerunku Matki Boskiej w sztuce sakralnej Kościoła wschodniego
10.15 – 10.30 Agnieszka Banaś (UO), Suknie i korony Czarnej Madonny z Jasnej Góry
10.30 – 10.45 mgr Elżbieta Hak (AJD), Wizerunek Matki Bożej w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza
10.45 – 11.00 mgr Anna Meiser (AJD), Przewodniczka w świętej rozmowie – wizerunek Matki Bożej Bytomskiej, jego historia i kult
11.00 – 11.15 mgr Mateusz Pawlak (AJD), Wizerunek Matki Bożej Leśniowskiej
11.15 – 11.30 mgr Monika Michalska (UJ), „Domus Gratiae Sanctae Mariae” – legenda o koronowanym wizerunku Matki Bożej w Krzeszowie 11.30 – 12.00 dyskusja 12.00 – 12.15 przerwa kawowa
12.15 – 14.00 panel VI, sala 0.12
prowadzący: dr hab., prof. AJD Maciej Trąbski
12.15 – 12.30 dr Ewa Rybałt (UMCS), „Madonna z Dzieciątkiem” z kościoła św. Ducha w Lublinie
12.30 – 12.45 mgr Mariia Biletska (KUL), Odrodzenie sanktuarium w Latyczowie
12.45 – 13.00 mgr Krzysztof Perzyna (KUL), Cuda opisane w dziele „Pustynia w raj zamieniona”
13.00 – 13.15 Kinga Dudziak (UAM), Kult Matki Bożej na Kaszubach na przykładzie Sanktuarium w Wejherowie
13.15 – 13.30 mgr Adrian Rosłon (UP-H w Siedlcach), Wpływ koronowanych wizerunków Matki Bożej z terenu diecezji drohiczyńskiej na bezpieczeństwo personalne diecezjan
13.30 – 13.45 mgr Jan Kaczmarzyk (AJD), Krótka historia cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej
13.45 – 14.00 mgr Marcin Kościelniak (AJD), Rozwój pobożności maryjnej wśród wiernych diecezji częstochowskiej za pontyfikatu bp. Stefana Bareły (1964–1984) 14.00 – 14.30 dyskusja 14.45 – obiad
Kontakt towarzystwo.szembekow@gmail.com

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone