Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 35 (1330) z 2017-08-31, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

XXVIII ZŁOTA MILA CZĘSTOCHOWY

W piątek, 8 września w centrum miasta odbędzie się XXVIII "Złota Mila Częstochowy" . Chętni mogą się zgłaszać do 6 września.


Celem imprezy jest popularyzacja biegów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także promocja miasta.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie formularza (do 6 września, do godziny 15.00), znajdującego się na stronie http://czestochowa.ligaszkolna.pl (szkoły podstawowe i gimnazja),

http://biurozawodow.pl ( bieg integracyjny, bieg główny)

Dla zwycięzców przewidziano puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne (szczegóły w załączniku).Miejsce i trasa: Częstochowa, plac Biegańskiego, III Al. NMP

Program:
11.55 - uroczyste otwarcie zawodów,

12.00 - bieg integracyjno – rekreacyjny na dyst. 2 mil kobiet i mężczyzn

12.30 - bieg na pół mili dla dziewcząt szkół podstawowych (rocznik 2004 i młodsze),

12.40 - bieg na pół mili dla chłopców szkół podstawowych (rocznik 2004 i młodsi),

12.50 - bieg na 1 milę dla dziewcząt klas gimnazjalnych (rocznik 2002 - 2003),

13.00 - bieg na 1 milę dla chłopców klas gimnazjalnych (rocznik 2002 - 2003),

13.15 - bieg główny kobiet na 1 milę (rocznik 2001 i starsze),

13.30 - bieg główny mężczyzn na 1 milę (rocznik 2001 i starsi),

14:00 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród.Organizatorami zawodów jest Częstochowski Klub Sportowy "Budowlani", Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zarząd Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie.

Honorowy patronat międzynarodowym biegiem ulicznym objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 732 822. 601 991 642, lub mailowo budowlani1921@interia.pl.


Regulamin zawodów.

Organizatorzy:
• Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani”,
• Miasto Częstochowa,
• Urząd Marszałkowski w Katowicach
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
• Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie.

Cel imprezy:
• popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
• promocja Miasta Częstochowy.

Termin imprezy: 08 września 2017 r.-piątek

Miejsce i trasa: Częstochowa, Plac Biegańskiego, III Al. NMP
Program zawodów:
• 11.55 - uroczyste otwarcie zawodów,
• 12.00 - bieg Integracyjno – rekreacyjny na dyst. 2 mil kobiet i mężczyzn
• 12.30 - bieg na 1/2 mili dla dziewcząt szkół podstawowych (rocznik 2004 i młodsze),
• 12.40 - bieg na 1/2 mili dla chłopców szkół podstawowych (rocznik 2004 i młodsi),
• 12.50 - bieg na 1 milę dla dziewcząt klas gimnazjalnych (rocznik 2002 - 2003),
• 13.00 - bieg na 1 milę dla chłopców klas gimnazjalnych (rocznik 2002 - 2003),
• 13.15 - bieg Główny kobiet na 1 milę (rocznik 2001 i starsze),
• 13.30 - bieg Główny mężczyzn na 1 milę (rocznik 2001 i starsi),
• 14:00 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród.
Zgłoszenia:
• Zgłoszenia szkół podstawowych i gimnazjalnych WYŁĄCZNIE POPRZEZ FORMULARZ na stronie http://czestochowa.ligaszkolna.pl
aby uzyskać dostęp do panelu prosimy o kontakt pod numerem 606 233 313 w godzinach 9:00 - 15:00
zgłoszenia aktywne do 06.09.2017 godzina 15:00 po tej godzinie brak możliwości zgłoszeń !!!
• Zgłoszenia do biegu Integracyjnego oraz do Biegu Głównego WYŁĄCZNIE POPRZEZ FORMULARZ na stronie http://biurozawodow.pl
zgłoszenia aktywne do 06.09.2017 godzina 15:00 po tej godzinie brak możliwości zgłoszeń !!!

W dniu 08.09.2017 zgłoszenia nie będą przyjmowane !!!


Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:
- w dniu 07.09.2017 w siedzibie CKS Budowlani ul. Dąbrowskiego 58/64 w godzinach 13:00 – 18:00
- w dniu 08.09.2017 w namiocie zlokalizowanym na Placu Biegańskiego (obok Ratusza) w godzinach 8:00 – 11:00.
-odbiór numerów startowych dla szkół niezbędnym jest dostarczenie oryginału zgłoszenia .
Organizator dopuszcza do udziału 999 uczestników we wszystkich biegach, decyduje kolejność składania zgłoszeń.
Szatnie i toalety
• w dniu zawodów udostępnione w IV LO w III Al.NMP
Uczestnictwo:
• prawo startu w biegach mają: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zawodnicy oraz osoby indywidualne posiadające aktualne badania lekarskie lub zgodę rodziców (dotyczy młodzieży szkolnej), za które odpowiada opiekun ekipy.

Nagrody rzeczowe i puchary:
• za zajęcie miejsca od 1 do 12 w biegu na 1/2 mili dla dziewcząt szkół podstawowych,
• za zajęcie miejsca od 1 do 12 w biegu na 1/2 mili dla chłopców szkół podstawowych,
• za zajęcie miejsca od 1 do 6 w biegu na 1 milę dla dziewcząt klas gimnazjalnych,
• za zajęcie miejsca od 1 do 6 w biegu na 1 milę dla chłopców klas gimnazjalnych.
• Za zajęcie miejsca od 1 do 3 w biegu integracyjno – rekreacyjnym.

Dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będzie prowadzona punktacja drużynowa nagradzane pucharami dla szkół ,a nauczyciele trzech najlepszych szkół podstawowych i trzech najlepszych klas gimnazjalnych otrzymają nagrody w postaci talonów .Punktacja wg wzoru ;1miejsce-100pkt,2miejsce-99pkt,….100-1pkt, kolejne dalsze miejsca są również punktowane po 1 pkt.
Podsumowanie imprezy i wręczenie nagród dla nauczycieli, których szkoły zajęły miejsca od I do III nastąpi w dn. 05.10.2017 r., o godz. 13.00 w siedzibie CKS „Budowlani”.
Nagrody pieniężne i puchary:
• za zajęcie miejsca od 1 do 8 w biegu Głównym kobiet,
• za zajęcie miejsca od 1 do 8 w biegu Głównym mężczyzn,
• Wysokość nagród finansowych w biegach głównych: I m - 500 zł, II m - 400 zł, III m -300 zł, IV m -200 zł, V m -100 zł, VI m -100 zł, VII m -100 zł, VIII m -100 zł.
Medale:
• za zajęcie miejsca od 1 do 100 w biegach, w których biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
• za zajęcie miejsca od 1 do 30 w biegu głównym kobiet,
• za zajęcie miejsca od 1 do 30 w biegu głównym mężczyzn,
• za zajęcie miejsca 1 do 30 w biegu rekreacyjnym.

Sprawy organizacyjne:
• organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji przepisów w sprawach spornych i podejmowania końcowych decyzji. Bezpośredni kontakt : budowlani1921@interia.pl lub tel. 605 732 822. 601 991 642

Z A P R A S Z A M Y D O U D Z I A Ł U ! ! !r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone