Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 35 (1330) z 2017-08-31, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Jedyne Takie Przedszkole w mieście!!! Dlaczego?

Neo Montessori Kids, Częstochowa, ul. Sejmowa 65Jesteśmy małą placówką (jedna grupa przedszkolna), a nasz budynek usytuowany jest w spokojnej okolicy w dzielnicy Kiedrzyn. Tworzymy rodzinną atmosferę w ścisłej współpracy z rodzicami, a do każdego dziecka podchodzimy z empatią i szacunkiem. Nie stosujemy nagród i kar.
Pracujemy w oparciu o znaną na całym świecie pedagogikę Marii Montessori. Do każdego Dziecka podchodzimy indywidualnie, stawiając duży nacisk na samodzielność. Dzieci przebywają w grupie mieszanej wiekowo (od 2,5 do 6 lat), w dużej i jasnej sali.
Uwaga ! U nas nie ma tradycyjnych zabawek. W zamian za to oferujemy dzieciom możliwość pracy z niezwykłym materiałem montessoriańskim, który rozwija umiejętności motoryczne, sensoryczne, matematyczne, językowe i wprowadza dzieci w świat historii, geografii, botaniki, zoologii.
Pedagogika Marii Montessori zdobywa w Polsce w ostatnich latach coraz większą popularność. Jej główne hasła to:
 Samodzielność
Hasłem programowym metody jest zdanie wypowiedziane przez dziecko: „Pomóż mi zrobić to samemu”.
 Materiał rozwojowy zamiast zabawek
Materiały rozwojowe stanowią w pedagogice Montessori punkt wyjścia do pracy z dzieckiem. Nazywamy je rozwojowymi a nie dydaktycznymi – nie mają na celu jedynie nauczenia czegoś, są inspiracją i kluczem do poznawania świata. W każdej sali powinny znajdować się materiały z pięciu działów (ćwiczenia praktycznego życia, sensoryka, język, matematyka i edukacja kosmiczna), o różnym poziomie trudności.
 Nauczyciel Montessori – właściwie nie jest nauczycielem… jest cichym towarzyszem
To dziecko znajduje się w centrum zainteresowania, nauczyciel obserwuje je, podąża za nim, organizuje przestrzeń, otoczenie do pracy.
 Integracja wiekowa i rozwojowa

Stanowi kolejnym fundamentem pedagogiki Montessori. W jednej klasie lub grupie spotykają dzieci z co najmniej trzech roczników, dzieci w tak zwanej normie rozwojowej, dzieci zdolne – przekraczające wspomnianą wyżej normę, oraz dzieci, które mają problemy zdrowotne, rozwojowe, emocjonalne, społeczne. Każde z nich ma w grupie Montessori szansę na realizację swoich potrzeb.

Na czym polega wyjątkowość pedagogiki Montessori?
1. Uznajemy prawo dziecka do bycia odrębną istotą, osobą –samodzielną i kreatywną.
2. Rozumiemy, że każdy ma prawo popełniać błędy, poszukiwać, pytać, wątpić, działać we własnym tempie i wg własnego osobistego planu rozwoju.
3. Obserwujemy dziecko, poznajemy Jego umiejętności i możliwości rozwojowe, odczytujemy sygnały jakie wysyła światu na swój temat.
4. Przygotowujemy otoczenie dziecka w taki sposób, aby mogło maksymalnie wykorzystać cały potencjał rozwojowy, jakim dysponuje 
w danym momencie życia.
5. Pokazujemy dziecku sposób pracy z materiałem (nie nazywając go zabawką), lecz jednocześnie szanujemy Jego prawo do wyboru własnej drogi w poszukiwaniu rozwiązań i celu.
6. Niesiemy dziecku pomoc wtedy gdy Ono jej potrzebuje a nie wtedy, gdy nam – dorosłym wydaje się, że powinniśmy jej udzielić.
7. Nie oceniamy; nie nagradzamy za sukcesy i nie karzemy za błędy – bo nie przyznajemy sobie prawa do narzucania komuś naszych subiektywnych odczuć.
8. Dajemy dziecku przestrzeń i wolność; pamiętamy o tym, że dorosły skupia się na osiąganiu celu a dla dziecka najważniejsze jest samo działanie.
9. Funkcjonujemy w grupie zróżnicowanej wiekowo i rozwojowo traktując różnice jako wartości a nie przeszkody.
10. Pomagamy dziecku w stawaniu się osobą samodzielną.
c
Zadzwoń i umów się na indywidualne spotkanie - 783 986 144.r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone