Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 35 (1330) z 2017-08-31, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

NOWY ROK SZKOLNY W CZĘSTOCHOWIE

Blisko 32 tysiące uczniów i przedszkolaków rozpoczęło 4 września 2017 roku naukę w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa.
W Częstochowie rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło w sumie 31.684 uczniów i przedszkolaków, w tym: 15.165 uczniów w szkołach podstawowych z klasami gimnazjalnymi (1651 rozpoczęło naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych), 93 w wygasającym Gimnazjum nr 17 oraz 10.879 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczało natomiast 5.547 dzieci.
W Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Szkole Podstawowej nr 24 na Wyczerpach od tego roku szkolnego uczniowie będą mieć do dyspozycji wyremontowane sale gimnastyczne.
W ZSE w sali gimnastycznej m.in. położono podłogę sportową, zamontowano nowe urządzenia sportowe – kosze, drabinki, zamocowania piłki siatkowej; wymieniono okna; wykonano nowe tynki na ścianach i suficie, pomalowano je; ocieplono powierzchnię dachu; wymieniono instalację c.o. i instalację elektryczną; wykonano nową instalację wentylacji; zamontowano nowe grzejniki i oprawy oświetleniowe, wymieniono drzwi w szatniach, nowe zamontowano do sali gimnastycznej. Inwestycja kosztowała ponad 440 tys. zł.
W ramach remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana także wykonano nową podłogę sportową, nowe tynki na ścianach i suficie; zamontowano kosze, drabinki; pomalowano ściany i sufit; wymieniono instalacje c.o. i elektryczną; zamontowano nowe grzejniki, drzwi i oprawy oświetleniowe; zainstalowano wentylację, wymieniono okna; kompleksowo wyremontowano zaplecze, szatnie i sanitariaty przy sali gimnastycznej. Koszt inwestycji to ponad 345 tys. zł.r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone