Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 36 (1331) z 2017-09-07, dział : GMINY I POWIATY

DˇBROWA ZIELONA. Rodzinnie na pikniku

Piknik Rodzinny w D±browie Zielonej okazał się wspaniał± okazj± do spędzenia sobotniego popołudnia w gronie rodziny i znajomych.


Organizatorzy zapewnili przygotowali wiele atrakcji w tym Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięło udział 6 drużyn zakończył się zwycięstwem GLKS z Kłomnic. KS D±browianka zajęła II miejsce na podium. Kolejnym sportowym akcentem pikniku był Turniej Armwrestlingu przeprowadzony przez KS „Wilk”. Oczywi¶cie najwięcej atrakcji przygotowano dla najmłodszych mieszkańców gminy. Były też stoiska gastronomiczne przygotowane przez Gminn± Spółdzielnię Socjaln± „Przyszło¶ć” oraz ¦rodowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach.
Na scenie zaprezentowały się Zespoły ¦piewacze „Lipowianki” z Cielętnik oraz „D±browianki” z D±browy Zielonej. Na parkiet zaprosił natomiast DJ Andy, który muzyk± towarzyszył uczestnikom w zabawie. Na Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦l±skiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX Wł±czenie Społeczne zapraszał Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej oraz Gminny O¶rodek Kultury w D±browie Zielonej.


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone