Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 36 (1331) z 2017-09-07, dział : sport

Z HISTORII CZĘSTOCHOWSKIEGO SPORTU. Zajęcia dla wszystkich

Częstochowskie OGNISKO TKKF od początku swojej działalności prowadziło zespoły ćwiczebne i rekreacji fizycznej oraz naukę dla wszystkich mieszkańców Częstochowy. Były to grupy z gimnastyki wyrównawczej dla pań, gimnastyki akrobatycznej, pływania, łyżwiarstwa, kulturystyki, gier sportowych, tenisa stołowego i zimnego, badmintona, nauki pływania, tańców na lodzie, jazdy na nartach, hokeja na lodzie dla młodzieży. Zajęcia prowadzono w Ośrodku Rekreacji TKKF przy ul. Sobieskiego, salach gimnastycznych szkół podstawowych przy ul. Kopernika, św. Barbary, Waszyngtona, szkoły średnie przy ul. Nowowiejskiego, w pływalni przy Liceum im. R. Traugutta.Był to rezultat dobrego współdziałania działaczy TKKF ze szkolnictwem i Komitetami Osiedlowymi Samorządu Mieszkańców. Ognisko TKKF natomiast bezpłatnie udostępniało urządzenia i obiekty na akcje „lato w mieście” oraz zimą na imprezy łyżwiarskie. Zajęcia prowadzone były przez uprawnionych instruktorów, których TKKF specjalistycznie doszkalało. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, szczególnie gimnastyki wyrównawczej dla pań, które prowadzili instruktorzy: Krystyna Pol, Maria Sącińska, Bibianna Trzmiel, Wanda Mendyk, Wojciech Liczberski. Zajęcia z gimnastyki akrobatycznej prowadził Stefan Polis, ze skoków do wody o gimnastyki w wodzie, na powszechną kartę pływacką, ratownictwo wodne – uprawniona sędzia OZ Pływackiego, ratownik wodny Krystyna Hrehorów; kulturystyki – Stefan Polis, Tomasz Cieślik, Krzysztof Wieluniecki, Jacek Kocik, Tomasz Cieślik; karate – Lech Mastalski, Maciej Wolański, Waldemar Hejduk, Dariusz Wałach; gier sportowych (siatkówki, piłki nożnej, ringo) – Lucjan i Paweł Wojciechowscy, Ryszard Adamczyk, Mieczysław Hrehorów łyżwiarstwa, w tym tańców na lodzie – Henryk Sąciński, Jerzy Ordon, Leszek Binert, Krystyna Hrehorów, Jerzy Prosowski; hokeja na lodzie (zespoły młodzieżowe) – Henryk Sącińskim Kazimierz Goetlich, Wacław Buzdygan, Włodzimierz Walasek; narciarstwo biegowe – Kazimierz Adamus, Mieczysław Hrehorów, Lucjan Wojciechowski; rekreacji rodzinnej (zmotoryzowanej) – E. i M. Adamusowie, I i L. Binertowie, E i R Bajerlajnowei, M i K Hrehorowowie, M i H. Morawscy, J i St. Jurczykwoei, E i F. Wojciechowscy; tenisa stołowego, ziemnego, badmintona – Kazimierz Adamus, Wiesław Dziąbor.
Ośrodek Rekreacji przy ul. Sobieskiego tętnił życiem przez cały rok. Oprócz zajęć ćwiczebnych organizowano tam zawody pływackie, imprezy i rozgrywki o charakterze miejskim i wojewódzkim: w piłce siatkowej, badmintonie, ringo, tenisie stołowym, kulturystyce, jeździe figurowej i hokeju na lodzie. Do najbardziej interesujących imprez, organizowanych z „Gazetą Częstochowską”, były latem – pokazy gimnastyki akrobatycznej, kulturystyki i karate, a zimą – turnieje zespołów młodzieżowych w hokeju na lodzie. W wydawnictwie „10 lat działalność TKKF w Województwie Katowickim” podkreślono szczególną rolę wychowawczą OGNISKA w obszarze sportu i kultury fizycznej, a w artykule „W Częstochowie budują piękny Ośrodek” ujęto dorobek OGNISKA i zasługi jego działaczy. Z kolei Zarząd Główny TKKF w wydawnictwie „Rekreacja fizyczna”, opublikowanym na 20-lecie powstania TKFF, opisuje osiągnięcia częstochowskiego OGNISKA, w obszarze tworzenia bazy dla rekreacji w Częstochowie, który aż „trzeszczy w szwach”, w pełni wykorzystywany w okresie letnim i zimowym.
OGNISKO było organizatorem okręgowych zawodów w kulturystyce w 1977 roku, pokazów walk karate, wojewódzkiego turnieju badmintona Ognisk TKKF województwa częstochowskiego oraz wojewódzkich przeglądów zespołów kobiecych Ognisk TKKF, pokazów jady figurowej i tańców na lodzie Klubu Łyżwiarskiego z Katowic oraz zespołu własnej szkółki jazdy figurowej na lodzie.
W ramach rekreacji rodzinnej zmotoryzowanej realizowano wyjazdy do pobliskiego Olsztyna oraz Zawad, gdzie grano w badmintona i siatkówkę, a zimą odbywały się kuligi, zjazdy na nartach biegówkach „pierwszy ślad”, a nawet w siatkówkę.
Zespoły OGNISKA uczestniczyły w imprezach wojewódzkich Zlotów Ognisk TKKF, między innymi, w zawodach jazdy figurowej na lodzie w Tychach, pływackich i skokach do wody, w tym rodzinnych, w Bytomiu, łyżwiarskich Telewizji Katowice, w programie „Pół godziny dla rodziny”, wygrywając z Rybnikiem, a także w turniejach siatkówki mężczyzn i kobiet, rozrywkach ligi piłki siatkowej TKKF. Za aktywną działalność Zarząd Główny TKKF wyróżnił OGNISKO TKKF Zespołową Odznaką Honorową, dyplomami uznania, Honorowymi Odznakami TKKF.
r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone