Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 42 (1337) z 2017-10-19, dział : Gazeta Częstochowa

DNI OTWARTE CENTRUM POMOCY DZIECKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza 24 i 25 października na dni otwarte Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.Od godz. 13.00 będzie można nie tylko zwiedzić placówkę (do 15.00) ale także skorzystać z nieodpłatnych porad specjalistów - psychologa, pedagoga – oligofrenopedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty (do godz. 18.00). Osoby zainteresowane konkretną godziną konsultacji proszone są o wcześniejszy kontakt z ośrodkiem (osobisty lub telefoniczny). Będzie również możliwość zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Podczas dni otwartych zostaną wręczone także nagrody częstochowskim przedszkolakom - zwycięzcom konkursu" W zabawie wszyscy jesteśmy równi".

Spotkanie przeznaczone jest dla częstochowian, rodziców i opiekunów dzieci do 10 roku życia.

Więcej informacji pod nr telefonu: 34 361 59 43 i na stronie:
www.mops.czestochowa.pl/mops2/centrum-pomocy-dziecku niepelnosprawnemu-i-jego-rodzinie/CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE

ul. Jasnogórska 36

Ośrodek wsparcia działa w strukturze MOPS od 1994 roku. Tworzy go szeroka grupa specjalistów, w skład której wchodzą: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy.

Centrum zajmuje się terapią dzieci i młodzieży - z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (w tym ze sprzężeniami) oraz mikrodeficytami i problemami rozwojowymi. W szczególności są to dzieci

· które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku;

· wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka, wcześniaki, dzieci po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z niskim wynikiem w skali Apgar;

· z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);

· z porażeniem nerwów obwodowych (np. porażenie splotu ramiennego);

· z mózgowym porażeniem dziecięcym;

· z zespołami genetycznymi;

· z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS - płodowym zespołem alkoholowym;

· z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);

· ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

· z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o nieustalonej etiologii (np. w trakcie diagnozy);

Pomoc świadczona jest również rodzicom, którzy mogą skorzystać z konsultacji, porad, a także poznać instruktaż ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone