Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 43 (1338) z 2017-10-26, dział : Gazeta Częstochowa

XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych „Książka łączy nas”

W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 16 października 2017r. odbyło się XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy.
Forum patronowali Śląski Kurator Oświaty, Starosta Częstochowski oraz Prezydent Miasta Częstochowy. Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, „Gazeta Częstochowska”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Biuletyn Edukacyjny SOD”.
Wśród zaproszonych gości obecna była pani Katarzyna Centkowska-Wydmuch, Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, która przedstawiła realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszym mieście. Zgromadzonych powitali pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP w Częstochowie.

Zgromadzeni bibliotekarze, nauczyciele bibliotekarze, dyrektorzy szkół i bibliotek, wysłuchali następujących wystąpień:
-„Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” – pani Anny Hiller, nauczyciela bibliotekarza Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Śląskiego Bibliotekarza Roku 2012, Lidera Fundacji Cała Polska czyta dzieciom, Trener Bezpiecznego Internetu.
– Obraz współczesnych bibliotek. Relacja ze Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu” – pani dr Katarzyny Parkitnej, przewodniczącej Oddziału SBP w Częstochowie.
– „Wolontariat szkolny. Podstawy formalno-prawne” – pana Grzegorza Papalskiego, wicedyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie
– „Dr Władysław Biegański” – pani Beaty Grzanki, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie.
– „Promocja czytania w działaniach Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie” – pani Aliny Grabnej, prezes Oddziału TNBSP w Częstochowie, nauczycielka bibliotekarka Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.
– „Współpraca bibliotek w ramach działań Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie” – pani dr Renaty Sowady, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie i Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach, nauczycielka bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

Nie brakło również życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz jubileuszy: 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.Jubileuszowe gratulacje odebrały panie: Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie, dr Katarzyna Parkitna, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz pani Alina Grabna, prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Podczas Forum dokonano także podsumowania konkursów:
– Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP
– Powiatowego Konkursu dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie.

Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” zostały:
I miejsce pani Regina Koczur, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie;
II miejsce pani Teresa Kasza, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – II LO w Zabrzu;
III miejsce pani Alina Grabna, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie;
III miejsce pani Bożena Kozieńska, Zespół Szkół nr 2 w Tychach;
Wyróżnienia: panie Halina Kowalczyk, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie;
pani Alicja Stępniewska-Nawaratne, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie;
pani Bogusława Grzywińska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie.
W komisji Konkursu pracowały panie:
• dr hab. Dagmara Bubel, Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej;
• mgr Barbara Czapska, Kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej;
• mgr Małgorzata Kostrzanowska, pracownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej;
• mgr Małgorzata Krasoń, pracownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów mgr Małgorzata Krasoń Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej;
• dr Katarzyna Parkitna, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, bibliotekarz Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie;
• mgr Anna Przygódzka, członek Zarządu Oddziału SBP w Częstochowie i kierownik Filii nr 13 Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie.
Protokół Komisji przedstawiła pani Barbara Czapska, kierownik Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.

Nagrody, które ufundował Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach wręczył pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

W IX Powiatowym Konkursie na najlepszą prezezntację mulimedialną dla uczniów „Wszystko o bibliotece” laureatami zostali uczniowie:
I miejsce Wiktoria Kasprzyk z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie Technikum 10, prezentacja wykonana pod opieką pań Aliny Grabnej i Anny Majchrzak;
II miejsce ex aequo Marta Kozieł, Małgorzata Wieczorkiewicz i Apolonia Bogacz, uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, prace wykonane pod opieką pani Bogusławy Grzywińskiej;
III miejsce ex aequo Katarzyna Kozik i Jagoda Marchewka, uczennice Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, prezentacje wykonane pod opieką pań Iwony Wójcik i Danuty Ślęzak;
Wyróżnienia ex aequo:
Fabian Sołtysiak, Szkoła Podstawowa nr 24 im. M. Szancera w Częstochowie, praca wykonana pod opieką pani Anny Romianowskiej;
Grażyna Bilny-Brandys, II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie, prezentacja wykonana pod opieką pani Reginy Koczur;
Oskar Kacela i Patryk Sukiennik, Zespół Szkół im. gen. Andersa w Częstochowie Technikum nr 4, praca wykonana pod opieką pań Sylwii Szrajber-Kobyłkiewicz, Anny Hałaczkiewicz;
Aleksandra Chazy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą, prezentacja wykonana pod opieką pani Eweliny Coner;
Weronika Gruzla i Martyna Kochańczyk, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, praca pod opieką pań Miłosławy Pasternak, Izabeli Sitek, Renaty Sowada;
Maria Struzik, Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. M. Brzeskiego w Częstochowie, praca wykonana pod opieką pani Iwony Bartkiewicz.

Nagrody ufundował Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie.
W Komisji pracowały panie: dr Agata Arkabus, Anna Płusa i Marta Małek, nauczycielki bibliotekarki Publicznej BIblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie, a werdykt przedstawiła przewodnicząca pani dr Agata Arkabus.

Uczestnicy Forum otrzymali egzemplarze "Głosu Nauczycielskiego" oraz "Biblioteki w Szkole".

Gratulujemy.

Organizatorzy XIV Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie byli:
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie przy współpracy: Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Informacje nt. Forum dostępne są na stronach: czestochowa.znp.edu.pl; bibliotekarska.cba.pl, slok.znp.edu.pl.r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone