Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 43 (1338) z 2017-10-26, dział : GMINY I POWIATY

POCZESNA. Piotr Machalica zaśpiewał dla...

…nauczycieli, mieszkańców gminy Poczesna oraz gości. Na jego recital złożyły się m.in. utwory Agnieszki Osieckiej, Seweryna Krajewskiego, Wojciecha Młynarskiego i Franka Sinatry...



We wtorek, 17 października, w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się koncert z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma, powitał wszystkich, którzy przybyli na gminne uroczystości. M.in.: pedagogów, mieszkańców Gminy Poczesna, gości – Stanisława Gmitruka – przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Alicję Janowską – dyrektor Delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, radnych powiatowych: Andrzeja Cupiała i Adama Morzyka, ks. Jacka Kołodziejczyka – proboszcza parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Wrzosowej.
Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej – odbył się koncert Piotra Machalicy - aktora, dyrektora artystycznego Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Drugą część, poświęconą oświacie, otworzył Wójt. W swoim przemówieniu nawiązał: - Największym skarbem i najlepszym prezentem, jaki można podarować dziecku jest wykształcenie i to właśnie nauczyciel bierze na siebie trud przekazania wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania osobowości młodych ludzi. (…) Zawód nauczyciela, – podkreślił pan wójt - to misja, którą dobry nauczyciel wykonuje z pełnym poświęceniem i poczuciem odpowiedzialności – odpowiedzialności za bezpieczeństwo, wychowanie, wykształcenie, ale i przyszłość młodego człowieka. (…) Życzę Państwu wytrwałości i cierpliwości w wypełnianiu swojej trudnej misji i radości z sukcesów wychowanków. Niech Państwa wiedza, kompetencje i pasja spotkają się z szacunkiem i uznaniem społecznym.
W swoim wystąpieniu Wójt zwrócił również uwagę na rozwój oświaty w Gminie Poczesna i na środki finansowe jakie są przyznawane na bieżącą działalność szkół (remonty, doposażenia). Podkreślił, że subwencje oświatowe wynoszą rocznie ok. 9 milionów złotych, natomiast z gminnego budżetu przekazywane jest na oświatę około 15 milionów złotych.
Wójt, tradycyjnie już, uhonorował najbardziej zasłużonych nauczycieli i dyrektorów szkół. W tym roku nagrody otrzymali:
1. Jadwiga Knapik - dyrektor SP Poczesna
2. Marzanna Banasiak – dyrektor PP Huta Stara A
3. Paweł Wiśniewski – wicedyrektor SP Poczesna
4. Magdalena Hadaś – nauczyciel SP Wrzosowa
5. Magdalena Wąsińska – nauczyciel SP Poczesna
6. Iwona Nocoń – nauczyciel SP Poczesna
7. Żanetta Polaczkiewicz – nauczyciel PP Poczesna
8. Aurelia Łyko – nauczyciel SP Huta Stara B
9. Grażyna Woś – nauczyciel PP Huta Stara B
10. Sylwia Kaniewska – nauczyciel ZSP Słowik
11. Małgorzata Kiper – nauczyciel PP Wrzosowa
12. Anna Mrozek – nauczyciel SP Nierada.
W imieniu nagrodzonych, głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Poczesnej im. Gustawa Morcinka, Jadwiga Knapik: - Łatwiej jest przekazywać wiedzę i osiągać wysoki poziom nauczania w dobrze wyposażonych placówkach. W Gminie Poczesna potrzeby uczniów, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych traktowane są priorytetowo – podkreśliła w swej wypowiedzi pani dyrektor.
Niespodzianką i niezwykle miłym akcentem było wręczenie przez Stanisława Gmitruka wyróżnienia: „Złota Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego”. Odznakę otrzymał Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma oraz Przewodnicząca Rady Gminy – Lidia Kaźmierczak.
W podziękowaniu za otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia, Krzysztof Ujma powiedział, że zobowiązuje go to do bardzo dobrej pracy nie tylko na rzecz oświaty, ale również innych dziedzin życia, którymi zajmuje się samorząd.
Warto nadmienić, że w 2010 roku, Wójt naszej Gminy został odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medal nadawany jest m.in. działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania.




AN

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone