Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 43 (1338) z 2017-10-26, dział : GMINY I POWIATY

XVI Jurajska Jesień Poetycka

Ponad 70 poetów z całej Polski przybyło do Złotego Potoku, gdzie w Pałacu Raczyńskich przez dwa dni – 14 i 15 października 2017 roku – miała miejsce XVI Jurajska Jesień Poetycka. Przedsięwzięcie tradycyjnie przygotował Janowski Klub Literacki, przy wsparciu Gmina Janów i Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.


Scenografię przygotowały: Anna Tarczyńska, Urszula Ostrowska i Joanna Krzyżańska, doradztwo literacko-artystyczne zaoferowała Anna Grzanka – honorowy prezes Janowskiego Klubu Literackiego. Imprezę prowadził Krzysztof Lampa – współzałożyciel, członek JKL, złotopotoczanin z Warszawy. Jury Turnieju Jednego Wiersza stanowili: przewodniczący – Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz - filolog, poeta, członek wieloletni Związku Literatów Polskich w Krakowie oraz członkowie: Anna Grzanka – filolog, poetka, twórca i reżyser teatru szkolnego Agnieszka Jarzębowska – filolog, poetka, tłumacz, członek Koła Literackiego ANIMA i Anna Tarczyńska – artysta-plastyk.

A tak w poetycki rozmachu przebieg Turnieju relacjonuje Anna Grzanka.
Rozgwarzył się i rozświetlił wiekowy Pałac Raczyńskich muzyką polskich poetów. Rozśpiewał się mistrzowsko kryształową dykcją Artura Gotza – aktora i artysty śpiewu, co piękną tradycję polskiego Kabaretu Starszych Panów w nowoczesnej, perfekcyjnej szacie niesie. A oczy cieszył uderzający harmonią uroku natury frontowy baner graficzny.
I nagle wyrasta gobelin Joasi Krzyżańskiej, niby wyspa chabrów i maków w powodzi zbóż złotych rozbłyska, aż oczu nie możesz oderwać. Wszystkie krzesła, zakamarki, wykusze i zakątki pałacowe zapełniły się gwarem przyjaźni słowa i współodczuwania tej niezwykłej chwili. Tu wystawka folderów Gminy Janów i jak monumentalne ostańce pałacowe – tomów poezji „Złotopotockie impresje”. Tam kącik Artura Gotza z płytami i książkami. Naprzeciw w zakolu – część prozaiczna bufetu wprowadzająca artystyczny nieład. Aż wybiła godzina i prezes Ryszard Sidorkiewicz XVI Jurajską Jesień Poetycką otworzył , witając Gości; dziękując mecenasom i sponsorom, przekazując pałeczkę prowadzenia Krzysztofowi Lampie, który potoczyście, spójnie, a sprawnie imprezę tę – jak poloneza wodził. Uraczeni dobrym słowem Gości – Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Janusza Krakowiana oraz gościnnością pani wójt Janowa – Joanny Ścigaj, rozpoczęliśmy biesiadę słowa. Prezentacją kolejnej edycji Janowskiego Klubu Literackiego - „Złotopotockich impresji” zajęła się Anna Grzanka. Dziękując poetom polskim za ich wiersze, które stworzyły epopeję niezwykłą „wysp szczęśliwych”: Złotego Potoku – Janowa – Poniku; gdzie źródło miłości największej – zachwycające piękno natury. Z wielkim aplauzem uczestników podziękowała architektowi tego dzieła – Ireneuszowi Bartkowiakowi, natchnionemu wieczną miłością do Złotego Potoku; twórcy Konkursów na wiersz o złotopotockiej tematyce, od zarania Jurajskich Jesieni Poetyckich. Bowiem w „Złotopotockich impresjach” epopeicznym tonem brzmią frazy, wersy i strofy; płyną rytmem biegu Wiercicy, a metafory barw wszystkich pór roku grają niepowtarzalną symfonię słowa. I płyną potokami wiersze w nurtach różnych liryki, od piękna opisu aż po refleksję filozoficzną, wyrażając istotę i sens bycia; aż po ukojenie bólu istnienia. Promocję edycji zakończyliśmy, mocnym, góralsko – złotopotockim śpiewem chóralnym „Hej, Złoty Potok!”- pod wodzą bardini Urszuli Ostrowskiej. A gdy egzemplarze autorskie „Impresji...” oraz „zaległe” nagrody – śpiwory rozdano, rozpoczęły się emocje poetyckiej potyczki Turnieju Jednego Wiersza.
W różnorodnym korowodzie słowa wystąpiło 44 poetów. Napięcie oczekiwania na werdykt jury skutecznie obniżyły rozkosze płynące z doskonałego recitalu Artura Gotza. Wreszcie – zabrzmiał werdykt Jury:
I nagrodę otrzymała Małgorzata Skwarek-Gałęska z Łodzi, II – Bogusława Kaczmarek z miejscowości Odcinek (gmina Rudniki), III – Robert Marcinkowski z Krakowa Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymali: Maria Wosik z Myszkowa Katarzyna Miarczyńska z Chrzanowa Jacek Sojan z Krakowa Marcin Weiss z Kolanowi.
Przewodniczący Jury – Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, z Przewodniczącym Rady Gminy Janów – Stefanem Zatońskim oraz Ireneuszem Bartkowiakiem wręczyli różnorodne nagrody (z dwoma leżakami włącznie).

Laureaci powtórnie odczytali nagrodzone wiersze. I tu na wstępie, nagle a niespodziewanie zrodził się niesamowity kabaret słowa. Marysia Wosik czytając wyróżniony wiersz „BUTY” o nieuniknionych skutkach ekspansji cywilizacji w harmonię natury; w skąpym świetle pałacu i nieswoich, zjeżdżających co i rusz na nos okularach, nie mogła dokończyć – wybuchając śmiechem frazy „...bosą stopą wyławiać...”; czym doprowadziła siebie i salę do gwałtownego płaczo–śmiechu. Prezes „Sidor” wraz z Krzysztofem Lampą braci poetyckiej podziękowali, a mówiąc: do zobaczenia ! Zaprosili do sąsiedniego Internatu Zespołu Szkół na kolację, nocleg i śniadanie pełne poetyckiej aury, z gitarą, skrzypcami i słowem. Niedzielny dzień drugi Jurajskiej Jesieni Poetyckiej tradycyjnie poprowadził Ireneusz Bartkowiak na wycieczkę wędrówkę po Złotym Potoku, aż do Zrębic – gdzie w szlacheckim stroju jak z sarmackiego obrazka wzięty Stanisław Kozubek w progi swojego folwarku, czym chata bogata - zaprosił.
I nieuchronnie nadszedł czas pożegnać Złotą Krainę pełną uroku i poezji...

Złoty Potok, 17 października 2017 roku. Widziane okiem i piórem Anny GrzankiR

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone