Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 44 (1339) z 2017-11-02, dział : Gazeta Częstochowa

Konsulat Republiki Bułgarii w Częstochowie

W Częstochowie otwarto konsulat Republiki Bułgarii. Honorowym konsulem Bułgarii w województwie śląskim został Janusz Zatoń, częstochowski przedsiębiorca, długoletni prezes Odlewni Żeliwa „Wulkan”.


Uroczystość przekazania oficjalnego nadania funkcji honorowego konsula odbyła się 24 października 2017 roku w miejskim Ratuszu, w obecności przedstawiciel władz państwowych, samorządowych i kościelnych. Janusz Zatoń powiedział, że od lat poznaje kulturę i historię Bułgarii. – Ten kraj mnie fascynuje poprzez swoją odmienność i bliskość z historią Polski. Bułgarzy tak jak Polacy są narodem niezłomnym, który nigdy się nie poddawał pod naporem najeźdźcy czy okupanta. Dzięki tej determinacji, po latach niewoli, potrafili odbudować swoją ojczyznę i nie zagubić narodowej tożsamości. Czuję się zaszczycony, że będę mógł pracować na rzecz budowania jeszcze lepszych relacji pomiędzy Polską a Republiką Bułgarii. Będę się starał z tej roli wywiązywać jak najlepiej – powiedział Janusz Zatoń.
UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone