Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 47 (1342) z 2017-11-23, dział : GMINY I POWIATY

WRĘCZYCA WIELKA. Tradycja idzie przez pokolenia

„Pielęgnujemy nasze lokalne tradycje i przekazujemy ich wzorce młodym pokoleniom" - pod takim hasłem Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka, Urząd Gminy Wręczyca Wielka oraz Szkoła Podstawowa w Węglowicach zorganizowały II Gminny Przegląd Folklorystyczny dla Dzieci i Młodzieży.W Przeglądzie, który miał miejsce w Szkole Podstawowej imienia Synów Pułku w Węglowicach, wzięło udział 11 grup przedszkolnych oraz 39 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy. Dzieci zaprezentowały piosenki, przyśpiewki, wiersze, gawędy i tańce. Zespoły ludowe, działające przy Kołach Gospodyń Wiejskich, oprócz występów artystycznych pokazały także talenty rękodzielnictwa – podczas imprezy można było podziwiać wieńce dożynkowe, wyroby z drewna i papieru, wystawę fotografii z „Regionalnego święta plonów", a także spróbować potraw regionalnych. Przegląd nie miał charakteru konkursu.

Zdjęcia Krzysztof Górecki


GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone