Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 36 (1331) z 2017-09-07, dział : sport

III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ – GRAMY O ZŁOTĄ PIŁKĘ – PRZYRÓW 2017
Patronat honorowy:
Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Szymon Giżyński – Poseł na Sejm RP

Organizator Turnieju:
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej
Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Przyrowie
Klub Sportowy „PIAST” Przyrów
Starostwo Powiatowe w Częstochowie


Data i miejsce rozgrywek:

2 grudnia 2017r. -Hala sportowa przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Przyrowie

UCZESTNICTWO:

W rozgrywkach mogą brać udział drużyny, które potwierdzają swój udział w wyznaczonym terminie.
W rozgrywkach bierze udział 8 drużyn z rocznika 2005 i młodsi, oraz 8 drużyn z rocznika 2008 i młodsi.

WARUNKI UDZIAŁU:

1. Drużyna może zgłosić do rozgrywek do 12 zawodników.
2.Każda z drużyn musi mieć kierownika, trenera, który będzie informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu rozgrywek.
3. W celu zgłoszenia drożyny do rozgrywek należy wysłać potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mailowy kostomek@interia.pl, przyrowgok@op.pl lub telefonicznie
519879885, 343554062
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2017 roku.
4. Zgłoszenie musi być podpisane przez Zarząd Klubu i Trenera, opiekującego się drużyną, którzy zobowiązują się opiekować zawodnikami swojej drożyny na każdym meczu i ponoszą odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na zawodach. Kierownikiem drożyny może być tylko osoba dorosła(ukończone 18 lat).
5. Uprawnionym do gry są wyłącznie zawodnicy wg. Przyjętego rocznika Turnieju (rocznik 2005 i młodsi oraz rocznik 2008 i młodsi).
6. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie i przepisach gry.
7. Każdy zawodnik i trener otrzyma nieodpłatnie obiad, wodę i słodki poczęstunek.II ORGANIZACJA ROZGRYWEK

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w godzinach: od 9.00 – 16.00
- odprawa kierowników godz: 8.45
- uroczyste otwarcie godz: 9.00
- rozpoczęcie turnieju godz: 9.00
- gala wręczenia nagród i pucharów godz: 17.30

III NAGRODY

Za miejsce od I do III drożyny otrzymują dyplomy, puchary, i nagrody rzeczowe
Pozostałe drużyny puchary i dyplomy
Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale.
Najlepszy zawodnik tzw. Król Strzelców otrzymuje statuetkę i nagrodę rzeczową.
Najbardziej wszechstronny zawodnik turnieju otrzymuje statuetkę i nagrodę rzeczową.
Najlepszy bramkarz turnieju otrzymuje statuetkę i nagrodę rzeczową
Najlepszy obrońca turnieju otrzymuje statuetkę i nagrodę rzeczową.
r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone