Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 49 (1344) z 2017-12-07, dział : ekologia

KONKURS LIGI OCHRONY PRZYRODY. Najlepsze Koła LOP – nagrodzone

Koła LOP są podstawą w rozwoju ekologicznych postaw u dzieci i młodzieży. Pracę nauczycieli w tym zakresie docenia Zarząd LOP w Częstochowie, rok rocznie nagradzając najlepiej funkcjonujące koła. 23 listopada 2017 roku w Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie zwycięzcom konkursu wręczono nagrody i wyróżnienia.


Spośród nadesłanych 16 prac z różnych placówek oraz ankiet sprawozdawczych za rok działalności Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca: Katarzyna Śliwińska – Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy oraz członkowie: Paweł Wójcik – Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Maria Jasińska – wiceprezes Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie, Maria Wasik-Tyrała – członek Zarządu Ligi Ochrony Przyrody i Stanisława Gruszczyńska – członek Zarządu Ligi Ochrony Przyrody przyznała nagrody w czterech kategoriach wiekowych.
Przedszkola:
I miejsce: Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku – opiekun: p. Iwona Dobosz, p. Małgorzata Izdebska, p. Bożena Hutnik,
I miejsce: Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie – opiekun: p. Ewa Stolczyk, p. Ewa Wysocka
III miejsce: Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie – opiekun: p. Monika Wiśniowska-Kupis
Szkoły Podstawowe:
I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie – opiekun: p. Małgorzata Supernak, p. Jolanta Szejn, p. Elżbieta Szczerba
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Kośmidrach – opiekun: p. Brygida Cziudai
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie – opiekun: p. Iwona Bartkiewicz
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 w Myszkowie – opiekun: p. Katarzyna Kowalik-Szkutnik, p. Aneta Dziuk
wyróżnienia: Szkoła Podstawowa nr 36 w Częstochowie – opiekun: p. J. Jambor, Szkoła Podstawowa w Janowie – opiekun: p. Mariola Turowska – Moskalik, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie – opiekun: p. Bogusława Krempaszanka, p. Janusz Rapalski
Gimnazja:
I miejsce: Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie – opiekun:
p. Iwona Bartkiewicz, p. Alina Grabna
II miejsce: Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie – opiekun: p. Małgorzata Marciniak
III miejsce: Gimnazjum nr 18 im. K. Wielkiego w Częstochowie – opiekun: p. Ewa Skwara
Wyróżnienie – Gimnazjum nr 8 w Częstochowie – opiekun: p. Jolanta Krzypkowska, p. Izabela Tomaszek
Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce z wyróżnieniem: Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Wł. Reymonta w Częstochowie – opiekun: p. Beata Pusz
II miejsce: IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie – opiekun p. B. Wcześniak
III miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie – opiekun P. R. Biłos
Pomoce naukowe i nagrody książkowe zostały ufundowane przez Urząd Miasta Częstochowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i ZO LOP w Częstochowie oraz Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta.Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.


GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone