Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 49 (1344) z 2017-12-07, dział : Gazeta Częstochowa

GRATULUJEMY. Częstochowska policjantka awansuje

Podinsp. Joanna Lazar z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie od 1 grudnia 2017 roku rozpoczęła pracę w Komendzie Głównej w Warszawie. Jako wieloletni oficer prasowy KMP była twarzą częstochowskiej policji.


Podinsp. Joanna Lazar pochodzi z Częstochowy. Ukończyła wydział prawa w Uniwersytecie Śląskim. Pracę w policji zaczęła w 1991 roku, w wydziale dochodzeniowo-śledczym w Raciborzu. 1991 r. W 1995 roku przeniesiono ją do Częstochowy, gdzie pracowała w wydziale ruchu drogowego komendy miejskiej. Od 2004 r. (przez 12 lat) była oficerem prasowym KMP Częstochowa. W lipcu ubiegłego roku została naczelnikiem wydziału prewencji. Z dniem 1 grudnia 2017 r. objęła stanowisko radcy w Gabinecie Komendanta Głównego Policji. Do zadań gabinetu należy zapewnianie komendantowi głównemu i jego zastępcom warunków do zarządzania policją.
Obecnie obowiązki naczelnika prewencji KMP Częstochowa objął nadkom. Artur Włodarski – w policji od 21 lat. Wcześniej kierował zespołem kontroli w KMP Częstochowa. Jego zastępcą będzie podkom. Jacek Zieliński, który szefował zespołem ds. informacji niejawnych w KMP. Ma 18-letni staż służbowy.
W tym roku to już drugi awans częstochowskiego funkcjonariusza do stolicy. W marcu komendant miejski mł. insp. Sławomir Litwin odebrał nominację na dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji.
GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone