Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 49 (1344) z 2017-12-07, dział : Rolnictwo

„Bądź zdrów jedz jabłka z gminy Mstów”
Coraz częściej korzysta się przy tym, ze specjalnych przyczep z podwyższeniem do zbierania w górnych partiach drzew. Część owoców trafia do bezpośredniej sprzedaży a większość jest magazynowana w przechowalniach o kontrolowanej atmosferze, tak by dotrwały do następnego sezonu.
Urząd Gminy swoich petentów częstuje jabłkami podarowanymi przez sadowników z terenu gminy. Wystawione w skrzynkach z napisem „Owocowo w Mstowie” jabłka cieszą się powodzeniem i przypominają o ich kupowaniu i spożywaniu dla zdrowia.
Największe powierzchnie sadów są w Wancerzowie, Zawadzie, Siedlcu i Mstowie. Sady na terenie gminy Mstów zajmują ponad 200 hektarów i są największym ich skupiskiem w województwie śląskim.
GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone