Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 49 (1344) z 2017-12-07, dział : Rolnictwo

Finał IX Wojewódzkiego Konkursu o bezpiecznej pracy w rolnictwie

24 listopada 2017 roku w Katowicach uczniowie szkół o profilu rolniczym zmierzyli się w finale IX Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”, organizowanym przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
Prewencja wypadkowa jest jednym z kilku ustawowych zadań, które ma do wypełnienia KRUS. Konkurs - w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie" – propaguje wśród uczniów, przyszłych rolników, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w gospodarstwie rolnym oraz promuje wyróżniające się młode osoby zainteresowane poprawą stanu bezpieczeństwa przy pracy rolniczej.
W tegorocznej edycji wzięło udział 165 uczniów z dziewięciu szkół województwa śląskiego, które zgłosiły akces do udziału. W finale uczestniczyło 18, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Raciborzu, Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku, Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Zespole Szkół Przyrodniczo -Technicznych w Międzyświeciu oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie.
W tegorocznym konkursie wojewódzkim największą wiedzą wykazał się Maciej Sufin z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, drugie miejsce przyznano Wiktorii Piechuli z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku, na trzecim miejscu sklasyfikowano Pawła Smelika z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Miedzyświeciu. Ponadto wyłoniono trzy szkoły z największą punktacją. W kolejności są to: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Miedzyświeciu oraz Zespół Szkół nr 5 im. Jana Rymera w Rybniku.

– Rolnictwo jest dziś dobrą dziedziną aktywności zawodowej z wielu powodów, oczywiście pod warunkiem, że podchodzi się do niego poważnie, traktuje profesjonalnie i stara się by gospodarstwo było nowoczesne i bezpieczne. Cieszy mnie, że uczestniczycie w tym konkursie i – co istotne – z własnej woli, nie pod przymusem nauczycieli. Wszystko zależy od was, także wasze bezpieczeństwo, a zawód rolnika jest jednym z najniebezpieczniejszych zawodów. Z wielu powodów – najważniejszy to ten, że mamy w gospodarstwie wiele okazji i możliwości wypadku czy skaleczenia. Dlatego tak ważne jest, by gospodarstwo było zorganizowane z głową, uporządkowane, maszyny sprawne, gospodarz trzeźwy i uważny - a wtedy można się cieszyć plonami, dotacjami i życiem, które na wsi może być tak samo atrakcyjne, jak w mieście- powiedział do młodych uczestników konkursu Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie.

Ramka jak się zmieści
Rolnictwo w województwie śląskim

• Powierzchnia użytków rolnych: 40 procent całego obszaru, czyli 486 tys. ha.
• Największy obszar użytków rolnych posiada subregion północny (częstochowski) – 54 procent jego powierzchni.
• Na terenach wiejskich województwa śląskiego żyje blisko 998 tysięcy osób, tj. ponad 21 procent mieszkańców regionu.
• Średnia wielkość gospodarstw wynosi 4,5 ha
• OR KRUS w Częstochowie obsługuje ponad 37 tys. świadczeniobiorców, wg stanu na koniec roku 2016 wypłaca 30 tys. 234 emerytur, 5744 rent inwalidzkich, 1106 rent rodzinnych.


UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone