Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 49 (1344) z 2017-12-07, dział : Rolnictwo

ARiMR – zobowiązanie wobec wielu tysięcy rolników. Rok odpowiedzialnej urzędniczej pracy.

Rozmowa z dyrektorem Ślaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Konradem JarzyńskimDzień dobry Panie Dyrektorze
– Serdecznie witam Panią Redaktor i za Pani pośrednictwem wszystkich czytelników „Gazety Częstochowskiej”.

Panie Dyrektorze nasze ostatnie spotkanie poświęcone było sprawom przejęcia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań, które realizowała Agencja Rynku Rolnego. To bardzo ważne kwestie i za ich przybliżenie dziękuję. Jednak nie sposób spytać o pewne podsumowanie działania śląskiej ARiMR, możemy już odliczać dni do świąt Bożego Narodzenia i nowego roku, czy nie czas na podsumowania?
– Tak, kończy się rok 2017 w wielu instytucjach to okres, w którym dokonuje się bilansów i podsumowania, jednak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa w innych ramach, w innej perspektywie czasowej. Oczywiście koniec roku daje możliwość i zachęca do pewnych refleksji, podsumowań czy tworzenia zestawień statystycznych, jednak nie jest to w moim przekonaniu czas, kiedy mogę przedstawić czytelnikom bilans naszej działalności za rok 2017.

Proszę to wyjaśnić. Koniec roku, czyli dwanaście miesięcy działania ARiMR nie daje możliwości do przeprowadzenia podsumowań?
- Oczywiście, że istnieje taka możliwość, lecz dane nie będą obrazować pracy i wielkości naszego zaangażowania i nie odzwierciedlają wszystkiego, co zrobiliśmy dla naszych wnioskodawców, beneficjentów, rolników, firm i szeregu innych podmiotów uprawnionych do korzystania z oferty ARiMR w roku 2017.

Jeżeli tak, proszę wytłumaczyć Czytelnikom specyfikę, odmienność działania ARiMR?
– Już tłumaczę i zapewniam Panią Redaktor, że z przyjemnością zaopatrzę Czytelników „Gazety Częstochowskiej” w informacje, które mogą być „pewną sumą” naszej pracy w roku 2017r. Spieszę również z wyjaśnieniem mojego twierdzenia, że koniec roku kalendarzowego nie jest tożsamy z końcem prac ARiMR w danym roku i na dany rok. Najlepszym przykładem są płatności obszarowe tu przyjęcie wniosku i zakończenie jego obsługi mam tu na myśli przekazanie odpowiedniej płatności na konta rolników rozkłada się na okres maja do czerwca roku następnego. W przypadku działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wnioski przyjęte w roku 2017 będą procedowane w roku następnym i zgodnie z właściwymi aktami prawnymi dokonanie wypłat będzie następowało okresie nowego 2018 czy nawet 2019 roku. To właśnie miałem na myśli mówiąc, że ARiMR nie może przedstawić czytelnikom pełnej, zamkniętej w ramach roku kalendarzowego statystyki, która obejmuje posługując się pewnym uproszczeniem, informacjami o liczbie wnioskodawców i liczbie spraw zakończonych. Dla pracowników ARiMR 31 grudnia nie jest datą graniczną. Pracujemy w rygorach czasowych wyznaczonych przez akty prawne, które nie wyznaczają naszej pracy w ramach 1 styczeń do 31 grudzień. Pomijając powyższe mogę i bardzo chce przedstawić to, co w tym roku ARiMR i jej Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie wykonuje lub już wykonał dla wszystkich rolników naszego województwa.
-
Rozumiem, proszę więc o informacje, które dotyczą mijającego 2017roku.
– Sprawa pierwsza to PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2017. Z przyjemnością Państwu przekazuję, że obecnie prowadzimy obsługę wniosków, których wartość, tu tłumaczę, wartość to suma kwot wnioskowanych przekracza 72 miliony złotych. W tej części działania ARiMR w województwie śląskim proponujemy udział zainteresowanych w programach tj.: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” czy np.: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze". W ramach PROW-u obsługujemy dziś liczbę ok. 350 wniosków złożonych w różnych działaniach i poddziałaniach znajdujących się o ofercie tego programu.
Kolejnym z działań prowadzonych przez ARiMR są płatności obszarowe. Pragnę przypomnieć, że wnioski o płatności obszarowe na 2017 rok złożyło 46.949 wnioskodawców. W zakresie płatności z tytułu ONW (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania) przyjęto 20.398 wniosków. Wnioski złożone na rok 2017 w zakresie płatności ONW oraz płatności obszarowych podlegają teraz weryfikacji, czyli kontrolom prowadzonym w ARiMR, są to kontrole zgodności i kompletności, czyli tzw. kontroli administracyjnej. W chwili obecnie zakończono już kontrolę zgodności i przeprowadzana jest kontrola kompletności tą planujemy zakończyć do końca grudnia. Dziś mogę poinformować, że zakończono kontrolę dla ponad 45 tysięcy spraw, co stanowi około 98 procent wszystkich obsługiwanych spraw w Biurach Powiatowych ARiMR w województwie śląskim, także dla spraw ONW zakończono kontrolę administracyjną dla podobnej liczby, tj. 98 procent spraw. Dane te ulegają zmianom i rejestrujemy ciągły wzrost spraw skontrolowanych. Wnioski posiadające status z zakończoną kontrolą to wnioski, które praktycznie spełniają kryteria by zostać przedstawione do właściwych naliczeń i w konsekwencji do przekazania na konta rolników płatności za rok 2017. Jestem przekonany, że wzorem lat poprzednich odpowiednie płatności będą przekazywane na konta wnioskodawców już na przełomie roku i dalej w pierwszych miesiącach roku 2018. Termin zamknięcia rozliczenia całkowitego kampanii 2017 został wyznaczony na koniec czerwca 2018r. to właśnie te terminy i te regulacje prawne powodują, że ARiMR nie może prowadzić bilansu zamknięcia kampanii obszarowej na dzień 31 grudnia – o czym wspominałem wcześniej.

Dziękuję za te informacje, lecz jest jeszcze jedna bardzo ważna w ostatnim czasie sprawa – myślę tu o zakończeniu wypłat zaliczek dopłat. Proszę o informacje dotyczące tej sprawy.
– Tak jak mówiłem wcześniej, płatności 70-procentowych zaliczek były przekazywane na konta rolników w terminie od 16 października do 30 listopada. W chwili obecnej zakończyliśmy wypłaty zaliczek i mogę poinformować, że dla 45.238wnioskodawców z województwa śląskiego zrealizowano płatności w kwocie 211 744 812zł. Natomiast w całej Polsce ponad 1,3 mln beneficjentów otrzymało ponad 9,18 mld złotych.

Proszę przybliżyć tę formę i zasady wsparcia rolników?
– Już tłumaczę. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bez pośrednich w wysokości 70proc. kwoty dopłat. Do końca października rolnicy otrzymali ponad3 miliardów złotych, a do końca listopada była to już kwota ok. 9 miliardów złotych z tego tytułu. Zaliczki te otrzymali rolnicy, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia. Zaliczki przyznawane są z urzędu i co ażne nie jest tu potrzebne złożenie dodatkowego wniosku. Zatem z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu, że na konta rolników z naszego województwa wpłynęło ponad 211,5 mln złotych.

Dziękuję za te informacje. Jednak wskazał Pan Dyrektor dane, wielkości, które obrazują doskonałą prace ARiMR w roku 2017.
– Tak… jednak upieram się nadal, że pełna prezentacja tego, co zrobiła ARiMR w 2017 roku będzie możliwa dopiero w przyszłym roku i mam wrażenie, że informacje te będą inne i będę mógł poinformować czytelników o jeszcze lepszych wynikach pracy Agencji. Jednak jak mówiłem wcześniej to wymaga czasu.
Pamiętam pierwsze rozmowy, jakie przeprowadziłam z Panem Dyrektorem, to był czas objęcia tej odpowiedzialnej funkcji. Wspominał Pan wtedy o innym obliczu Agencji o zmianach.
– Tak pamiętam, powiedziałem wtedy o zmianach, które będą zmianami na lepsze. Podtrzymuję to zdanie, to oczywiste. W tym kontekście rozumiem swoją rolę w kształtowaniu pracy tej bardzo ważnej instytucji. To ciężka, bardzo odpowiedzialna urzędnicza praca, to zobowiązanie wobec wielu tysięcy rolników, to dzień po dniu służby dla naszego kraju. W ten sposób rozumiem moje miejsce i takiej postawy oczekuję także od pracowników Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Jest to naturalne, oczywiste i wiem, że te standardy oraz takie rozumienie urzędniczej służby stały się obecnie czymś oczywistym, są normą.

Bardzo dziękuję Panu za przekazane informacje.
– To ja bardzo dziękuję Pani Redaktor za możliwość poinformowania o działaniu śląskiej ARiMR i korzystając z okazji przekazuję pozdrowienia dla wszystkich Czytelników „Gazety Częstochowskiej”.
Rozmawiała

FOTO: Dyrektor ŚlOR ARiMR – Konrad Jarzyński


ANNA STĘPIEŃ

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone