Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 49 (1344) z 2017-12-07, dział : Gazeta Częstochowa

Po¶piewali i wy¶piewali nagrody

Przez dwa dni (28 - 29 listopada br.) w Akademickim Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej odbywał się XI Przegl±d Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z powiatu częstochowskiego, uczęszczaj±ce do przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i pozostałych szkół młodzieżowych oraz gminnych o¶rodków kultury. Przegl±d obejmował cztery kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I - III, szkoły podstawowe kl. IV-VII, klasy gimnazjalne i pozostałe szkoły młodzieżowe.

Do oceny dorobku artystycznego wykonawców powołano Komisję Konkursow± w składzie: dr hab. Małgorzata Kaniowska (przewodnicz±ca ) – adiunkt w Instytucie Muzyki Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach, Łukasz Stanisz – muzyk Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego w Warszawie, Karol Ostalski – muzyk, animator Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Komisja konkursowa po wysłuchaniu 91 młodych wokalistów z 14 gmin powiatu częstochowskiego (Blachownia, D±browa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny) postanowiła przyznać następuj±ce miejsca i wyróżnienia:W kategorii – przedszkolaWyróżnienia:

Krzysztof Oziembłowski – Przedszkole w Poczesnej,

Wiktoria Urbaniec – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach,

Anna Ziętal – Przedszkole w Rzerzęczycach,

Julia Żurek – Szkoła Podstawowa w Nieradzie,

Duet: Klaudia Olejniczak i Julia Szcze¶niewska – Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej

Duet: Aleksandra Kołodziejczyk i Michalina Cichoń – Publiczne Przedszkole w Konopiskach.Szczególne wyróżnienia:

Karolina Berdys – Gminne Przedszkole w Olsztynie,

Julia Dymek – Przedszkole Publiczne we Wrzosowej,

Amelia Nićka – Przedszkole w Rzerzęczycach,

Patrycja Herman – GCKiR w Konopiskach,

Milena B±k – Szkoł± Podstawowa w Kłomnicach,

Paulina Kamizela – Szkoł± Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Nakle.W kategorii - Szkoły Podstawowe kl. I – IIII miejsce - Nikola Oberska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Soborzycach,

- Wiktoria Harabas – Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku,

II miejsce - Emilia Walasik z GOK w Kłomnicach,

- Karolina Kwasek z GOK w Rędzinach,

- Helena Borkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni,

III miejsce - Amelia Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie,

- Daniel Rachwalik ze Szkoły Podstawowej w Kłomnicach,

- Anna Konieczna ze Szkoły Podstawowej w D±browie Zielonej,

Wyróżnienia:

Aleksandra Gutka z GOK w D±browie Zielonej,

Maja Respondek ze Szkoły Podstawowejw Starym Kocinie,

Emilia ¦wi±ć z GOKiS w Mykanowie,

Duet: Zofia Gawron i Wiktoria Wawrzyniak ze Szkoły Podstawowej w Turowie.W kategorii - Szkoły Podstawowe kl. IV – VIII miejsce - Jakub Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Poczesnej

- Klaudia Ujma ze Szkoły Podstawowej we Wrzosowej,

- Mia Kiczor ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu,

II miejsce - Marcelina Caban ze Szkoły Podstawowej w Nieradzie,

- Oliwia ¦wi±ć z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mykanowie,

III miejsce - Nadia Gołda z GOKiS w Mykanowie,

- Karolina Rachwalik z GOK w Kłomnicach.

Wyróżnienia:

Laura Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie,

Bartosz B±k ze Szkoły Podstawowej w Kłomnicach,

Anna Małek ze Szkoły Podstawowej w Starym Kocinie,

Anita Stępień z GOK w Mstowie

Duet: Natalia Miedzińska i Nikola Benduch ze Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku.W kategorii - Klasy Gimnazjalne i Pozostałe Szkoły MłodzieżoweI miejsce - Duet: Julian Nowicki i Jakub Kołek ze Szkoły Podstawowej

w Poczesnej,

- Duet: Wiktoria Konieczna i Weronika Konieczna ze Szkoły

Podstawowej nr 41 w Częstochowie,

II miejsce - Joanna Migalska z GOK w Przyrowie,

- Weronika Glinka z GOK w Lelowie

III miejsce - Maria Utratna z GOK w Kłomnicach,

- Nikola Rubik ze Szkoły Podstawowej w Mstowie,

- Emilia Kugiel z GOK w Kłomnicach.

Wyróżnienia:

Marika Jabłońska z GOK w D±browie Zielonej,

Dawid Bartosik z ZSP w Rudnikach,

Klaudia Hasikowska ze Szkoły Podstawowej w D±browie Zielonej.r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone