Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 50 (1345) z 2017-12-14, dział : historia

KARTKI Z KALENDARZA. KALENDARIUM GRUDNIA

2 grudnia 1916 r. – powstało Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Doprowadziło ono do otwarcia 11 sierpnia 1917 r. biblioteki miejskiej w Częstochowie.
3 grudnia 1907 r. – mieszkańcy Częstochowy na wieść o śmierci Stanisława Wyspiańskiego zorganizowali zbiórkę pieniężną na srebrny wieniec. Został on złożony na trumnie artysty w imieniu mieszkańców.
6 grudnia 1861 r.– w związku z ograniczeniem kompetencji rad miejskich prze Radę Administracyjną Królestwa, Rada Miejska Częstochowy, istniejąca od 1861 r. podała się do dymisji. Na takie odważne wystąpienie przeciwko władzom rosyjskim nie odważyła się żadna z rad miejskich Królestwa Polskiego.
7 grudnia 1939 r.– starosta niemiecki Richard Wendler powołał Miejscowy Komitet. Prezesem został Stanisław Rybicki burmistrz Częstochowy. Pomagał on pod względem żywieniowym i mieszkaniowym, potem także materialnym, początkowo uchodźcom z Wielkopolski. 19 grudnia 1939 r. przekształcono go w Społeczny Komitet Pomocy, na czele którego stał uchodźca z Poznania Franciszek Maciejewski. 15 września 1940 r. przekształcono go w Radę Opiekuńczą Miejska, a 7 lipca 1941 r. w Polski Komitet Opiekuńczy. Od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r. odegrał on wielką rolę w ratowaniu od śmierci głodowej i z zimna uchodźców ze zniszczonej przez Niemców, Warszawy.
8 grudnia 1913 r. – mieszkańcy Częstochowy przywitali na dworcu Henryka Sienkiewicza, podczas jego pierwszego, najprawdopodobniej, pobytu w mieście. Pisarz wygłosił odczyt w miejscowym teatrze i odwiedził mieszkającą w mieście rodzinę.
8 grudnia 1906 r.– zmarł Józef Baltazar Proszowski, rzeźbiarz. Właściciel uznanej za najpiękniejszą kamienicę w mieście – przy ul. 7 Kamienic 21.
8 grudnia 1908 r. – w budowanym od 1901 roku kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Częstochowie odprawiono pierwszą mszę. Budowę świątyni, bez wież, zakończono w 1927 r. Całkowitą budowę świątyni ukończono ustawiając dwie wieże dopiero w 1997 r. Konsekracja ołtarza głównego miała miejsce w 1950 r.
8 grudnia 1913 r. –poświęcono kościół ewangelicko-augsburski w Częstochowie. Budowę rozpoczęto 6 czerwca 1912 r.
8 grudnia 1953 r. – na Jasnej Górze odmówiono po raz pierwszy Apel Jasnogórski.
Noc 26/27 grudnia 1655 r.– zwinięto oblężenie Jasnej Góry. Rozpoczęło się ono 18 listopada 1655 r. W listopadzie i grudniu 1655 r. Fortalitium Marianum było jedyną twierdzą nie zajętą przez wojska szwedzkie w czasie Potopu Szwedzkiego. Atak na Święte Miejsce dla Polaków zapisano jako jeden z punktów powstałej 29 grudnia 1655 r. Konfederacji Tyszowieckiej, ogólnonarodowego powstania przeciwko okupującym Rzeczypospolitą Obojga Narodów Szwedom. Dowódcą bohaterskiej garstki żołnierzy, cywilów i zakonników w ilości 300 osób, przewodził ojciec Augustyn Kordecki i miecznik sieradzki Piotr Czarnecki, brak hetmana Stefana Czarneckiego. Oblegających było 3200 żołnierzy. Było to jedno z trzech przełomowych wydarzeń, w których Częstochowa odegrała wielką rolę historyczną.ROBERT SIKORSKI

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone