Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 51 (1346) z 2017-12-21, dział : GMINY I POWIATY

JUBILEUSZ KRZEPICKIEGO TOWARZYSTWA REGIONALNEGO

3 grudnia 2017 uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Jakuba Ap. w Krzepicach rozpoczęło się świętowanie 20 rocznicy powstania Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego. Mszę świętą koncelebrowali: pochodzący z Krzepic ks. prał. Franciszek Dylus, proboszcz – senior ks. Szymon Szymocha oraz obecny proboszcz ks. Sławomir Masłowski.


Podczas Mszy Świętej modlono się za zmarłych członków Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego, za fundatorów sztandaru dla Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego i wszystkich, którzy pomagają spełniać pragnienia oraz za członków i sympatyków Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego aby z miłością i wdzięcznością działali na rzecz naszej małej ojczyzny.
Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się do sali bankietowej OSP w Krzepicach na dalszą część uroczystości. W części artystycznej wystąpili: Szkolny zespół "WIOLINKI”, Szkolne Koło Teatralne "BAJDUŚ", Zawodnik MMA Mateusz Głąb, Przedstawiciele Opolskiego Bractwa Rycerskiego, a także Wojciech Czaja, Natalia Jadczak, Jakub Jadczak, Roksana Biskup, Natalia Rakowska.
Krzepickie Towarzystwo Regionalne powstało 26 listopada 1997 r. Powodem powstania stowarzyszenia stało się propagowanie idei budowy obwodnicy Krzepic
Celem Stowarzyszenia jest:
1. dbałość o rozwój regionu Krzepic,
2. ochrona praw mieszkańców regionu Krzepic,
3. opiniowanie inicjatyw administracji samorządowej i rządowej,
4. upowszechnianie wiedzy o historii Krzepic i regionu,
5. współudział w inicjowaniu i koordynacji rozwoju Krzepic,
6. pielęgnowanie tradycji i kultury regionu Krzepic,
7. udzielanie pomocy i opiniowanie inicjatyw gospodarczych i kulturalnych,
8. ochrona środowiska naturalnego regionu,
9. organizowanie życia koleżeńskiego i towarzyskiego itd.
Beata Bielecka

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone