Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 51 (1346) z 2017-12-21, dział : kultura

„Poezja wymaga zatrzymania się”

– o nowej książce na temat twórczości lirycznej Karola Wojtyły dr Małgorzaty RabędyMałgorzata Rabęda urodziła się, mieszka i pracuje w Częstochowie. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech na kierunku kulturoznawstwo, w zeszłym roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, obecnie pracuje w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Do kręgu jej zainteresowań należy wiedza o kulturze i literaturze a także przekład i dydaktyka języków obcych.

Częstochowski Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” systematycznie organizuje środowe spotkania promujące różnorodne nowości wydawnicze i ich autorów. Adwentowy okres przedświątecznego zabiegania nie odciągnął miłośników literatury naszego miasta od udziału w spotkaniu autorskim, na którym zaprezentowana została książka dr Małgorzaty Rabędy pt. Liryka Karola Wojtyły lat 1938–1978 i jej literacko-filozoficzne inspiracje, która ukazała się w tym roku nakładem Wydawnictwa Archidiecezjalnego „Regina Poloniae” w Częstochowie. W tegoroczny mikołajkowy wieczór wybrzmiały dwa przenikające się dzieła polskiej kultury – twórczość liryczna Karola Wojtyły – studenta polonistyki, księdza i kardynała, późniejszego Papieża oraz utwory muzyczne jednego z najważniejszych dla polskiej historii kompozytorów – Fryderyka Chopina. Prezentację książki oraz jej fragmentów dopełniła muzyka fortepianowa Fryderyka Chopina w wykonaniu uczennic z Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego przygotowanych przez Panią Profesor Teresę Ptak: Pani Amelii Pinderak, Małgorzaty Borówki oraz Pani Magdaleny Chocaś a także recytacja utworów lirycznych Karola Wojtyły. Emilia Czyż – uczennica piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie zaprezentowała juwenilia: wiersz Emilii Matce Mojej jak również Sonety I, VIII, XIII oraz XVII. Natomiast Pan Artur Gielezy – młody poeta częstochowski, fragmenty dojrzałej twórczości księdza i kardynała – poematów: Myśląc Ojczyzna..., Profile Cyrenejczyka oraz ostatni sprzed okresu Pontyfikatu Stanisław. Całość spotkania poprowadziła Pani Dorota Jaworska.

Ojca Świętego Jana Pawła II nie ma już z nami 12 lat a spuścizna tego Wielkiego Człowieka wciąż intryguje, skłania do poszukiwań, pobudza do refleksji. Mimo licznych publikacji dotyczących Jego dzieła jako duchownego, filozofa i literata – dramaturga i poety, twórczość poetycka wydaje się być najmniej znana. Autorka nowej książki postawiła sobie pytanie o przyczynę tego stanu rzeczy i doszła do następującej konkluzji: Ogólnie twórczość poetycka jest brana na poważnie jedynie przez wąską grupę czytelników. Wielu z przymrużeniem oka traktuje zarówno piszących wiersze, jak i tych, którzy je czytają lub o nich piszą. Dzisiejszy człowiek żyje w ciągłym biegu, w którym tylko nieliczni pozwalają sobie na zatrzymanie się, na refleksję, zadumę, namysł. Skłania do tego literatura piękna – uwory epickie, liryczne, dramatyczne, ale liryka nie jest łatwa do odczytania – mówi skrótami, obrazami, zawiera odniesienia do rzeczy nieraz bardzo mało lub w ogóle nie znanych. Należy się więc zatrzymać, zastanowić, samemu sięgnąć do źródeł, aby móc właściwie odczytać przesłanie wiersza. W obliczu takiej sytuacji traktowania poezji w ogóle, biorąc pod uwagę historyczny kontekst słabej przez długi czas recepcji utworów lirycznych Karola Wojtyły a także liczne trudności w ich odczytaniu ze względu na konieczność uprzedniej wiedzy z różnych dziedzin, została napisana ta książka, pokazująca filozoficzne, literackie a także historyczne i kulturowe konteksty liryki Karola Wojtyły z różnych okresów jego działalności aż do początków Papiestwa. Warto po nią sięgnąć wykorzystując zimowe, świąteczne wieczory na refleksję, do której bez wątpienia skłaniają znalizowane w książce utwory.


R

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone