Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 51 (1346) z 2017-12-21, dział : Gazeta Częstochowa

Zadaszenie lodowiska ma się pojawić w 2018 roku

Powstała wizualizacja zadaszenia częstochowskiego lodowiska, przy ul. Boya-Żeleńskiego. Inwestycja ma być realizowana w przyszłym roku. Zadaszenie ma poprawić funkcjonalność obiektu MOSiR, w ramach którego w zimie działa sztuczne lodowisko, a przez resztę roku – dostępne są wielofunkcyjne boiska.Zamówienie przetargowe obejmuje budowę zadaszenia obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą. Zakres prac obejmie m.in. wykonanie fundamentów zadaszenia na palach wierconych oraz samego zadaszenia o powierzchni ponad 3 tys. m2. Oświetlenie płyty lodowiska oraz instalacje elektryczne zostaną przebudowane. Z kolei oświetlenie boisk do koszykówki i siatkówki, odwodnienie liniowe oraz część instalacji chłodniczej lodowiska - zostaną przesunięte. Część płyty trybuny oraz muru oporowego ma być przebudowana, skarpa trybuny – ustabilizowana, a cały teren – odpowiednio zagospodarowany.
Zakończenie całości robót planuje się na koniec września 2018 roku.

Oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadaszenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Śląskiej 11/13 do 10 stycznia 2018 roku, do godz. 9.30.

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone