Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 52 (1347) z 2017-12-28, dział : Gazeta Częstochowa

Katyńskie wspomnienia

Na jednym z dyżurów Zarz±du Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Częstochowie powstał projekt stworzenia „Strony Pamięci” o zmarłych członkach i sympatykach Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” oraz Rodzina Policyjna 1939


Pocz±tkowo projekt ten obejmował jedynie zmarłych należ±cych do Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Częstochowie, jednak po burzliwej dyskusji postanowili¶my rozszerzyć „Stronę Pamięci” o zmarłych kapelanów (m.in. ks. prał. Zdzisław Peszkowski, ks. Andrzej Kwa¶nik, ks. Zdzisław Król) oraz członków innych Rodzin Katyńskich i Rodzin Policyjnych 1939 z całej Polski (i nie tylko).

St±d nasza pro¶ba o napisanie wspomnień o Kapelanach, a także o osobach, które

należały do Rodzin Katyńskich i Rodzin Policyjnych 1939,
były spokrewnione z ofiarami Zbrodni Katyńskiej, lecz z różnych przyczyn nie należały do Rodzin Katyńskich
wspierały sprawę katyńsk± w różny sposób

Wspomnienia te można wysyłać drog± tradycyjn± na adres:

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

Ul. Okólna 17/19 p. 110

42 – 200 Częstochowa

b±dĽ drog± elektroniczn± na adres email: wspomnieniakatynskie@poczta.onet.pl

Z góry dziękujemy za okazan± nam pomoc w rozpowszechnieniu tej idei jak również w zbieraniu materiałów na Stronę Pamięci.

Materiały s± stopniowo publikowane na: wspomnieniakatynskie.blog.onet.plr

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone