Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 52 (1347) z 2017-12-28, dział : Gazeta Częstochowa

Katyńskie wspomnienia

Na jednym z dyżurów Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Częstochowie powstał projekt stworzenia „Strony Pamięci” o zmarłych członkach i sympatykach Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” oraz Rodzina Policyjna 1939


Początkowo projekt ten obejmował jedynie zmarłych należących do Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Częstochowie, jednak po burzliwej dyskusji postanowiliśmy rozszerzyć „Stronę Pamięci” o zmarłych kapelanów (m.in. ks. prał. Zdzisław Peszkowski, ks. Andrzej Kwaśnik, ks. Zdzisław Król) oraz członków innych Rodzin Katyńskich i Rodzin Policyjnych 1939 z całej Polski (i nie tylko).

Stąd nasza prośba o napisanie wspomnień o Kapelanach, a także o osobach, które

należały do Rodzin Katyńskich i Rodzin Policyjnych 1939,
były spokrewnione z ofiarami Zbrodni Katyńskiej, lecz z różnych przyczyn nie należały do Rodzin Katyńskich
wspierały sprawę katyńską w różny sposób

Wspomnienia te można wysyłać drogą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska

Ul. Okólna 17/19 p. 110

42 – 200 Częstochowa

bądź drogą elektroniczną na adres email: wspomnieniakatynskie@poczta.onet.pl

Z góry dziękujemy za okazaną nam pomoc w rozpowszechnieniu tej idei jak również w zbieraniu materiałów na Stronę Pamięci.

Materiały są stopniowo publikowane na: wspomnieniakatynskie.blog.onet.plr

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone