Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 1 (1348) z 2018-01-04, dział : ekologia

MYKANÓW. FUNDUSZ WSPIERA PRZYRODNICZĄ EDUKACJĘ

Zespół Szkolny w Czarnym Lesie wzbogacił się o funkcjonalną pracownię do nauki przedmiotów biologiczno-przyrodniczych.

W ramach projektu „Zielona Pracownia w ZS w Czarnym Lesie” zrealizowanego przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odnowiono istniejącą pracownię. Dzięki dofinansowaniu 29 894,57 zł, co stanowiło 77,26 prac. całości przedsięwzięcia, pracownia wyposażona została w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne, które pozwolą znacznie uatrakcyjnić uczniom z Czarnego Lasu naukę.
Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

AG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone