Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 2 (1349) z 2018-01-11, dział : GMINY I POWIATY

Gratulacje dla Gminy Konopiska

Gmina Konopiska zajęła XVIII miejsce w XIII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gminy wiejskie.Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom odbyła się 23 listopada 2017r. w Jarocinie. Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek odebrał nagrodę z rąk Przewodniczącego Kapituły Konkursowej – byłego Premiera RP Jerzego Buzka.

- Jestem bardzo zadowolony, że nadal plasujemy się w czołówce dobrze zarządzanych samorządów w Polsce. Wysokie 18 miejsce potwierdza, iż naszymi działaniami dobrze odpowiadamy na najważniejsze wyzwania, przyczyniając się do dalszego lokalnego rozwoju w sferach społecznych i gospodarczych - skomentowa Wójt Jerzy Żurek.

Jak informuje redakcja „Rzeczpospolitej”, przy powstawaniu Rankingu Samorządów ocenie podlegały wskaźniki wynikające m.in. ze sprawozdań budżetowych oraz danych przesłanych przez samorządy.

Zasady i metodologię Rankingu Samorządów ustala co roku jego kapituła, której przewodniczył były Premier RP, Europoseł Jerzy Buzek. Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane jest w podziale na trzy główne kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

W tegorocznej, 13. edycji rankingu, brano pod uwagę m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2013–2016), wartość środków unijnych w budżecie gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w latach 2014–2016) i dynamikę wzrostu dochodów własnych. Ponadto przedstawiciele samorządów odpowiadali na kilkadziesiąt pytań ankietowych. Do tegorocznego rankingu wcielone zostały również pytania dotyczące innowacyjności.


gaw

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone