Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 3 (1350) z 2018-01-18, dział : Gazeta Częstochowa

KONFERENCJA NA AJD. „Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów”

Wydział Filologiczno-Historyczny oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 11 stycznia 2018 roku w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizował konferencję pt. „Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów”. Preludium do sympozjum było nadanie sali nr 3002 imienia Profesora Stefana Banacha w instytucie Matematyki oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ku czci Profesora, wybitnego matematyka, profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Aktu odsłonięcia dokonali: rektor AJD dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD, dziekan Wydział Matematyczno-Przyrodniczego Małgorzata Makowska-Janusik i zastępca prezydenta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak.– Matematyka jest trudną, ale bardzo ważną dziedziną nauki i mam nadzieję, że postać profesora Stefana Banacha, wybitnego matematyka i analityka będzie dobrym duchem dla studentów i pracowników, którzy spotykają się w tej sali, gdzie odbywają się różne seminaria, narady, posiedzenia, konferencje – powiedziała „GCz” dziekan Małgorzata Makowska-Janusik.
– Stefan Banach najwybitniejszy matematyk polski pewnością może być honorowany przez każdą uczelnię i nasz Instytut Matematyki swoją aulę uhonorował osobą Profesora. Pomysł narodził się we współpracy z Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie oraz Urzędu Miasta Częstochowy. Uczelnia obudowała to wydarzenie naukową konferencją poświęcona Kresom Wschodnim. Projekt wpisaliśmy w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wybór daty nie jest przypadkowy. W kolejnych miesiącach będziemy odsłaniać kolejne przedsięwzięcia honorujące tę wspaniałą rocznicę. Plany opracowuje Instytut Historii, planujemy między innymi przygotować sympozjum dotyczące kobiet, które działały na rzecz odzyskania niepodległości – powiedziała „GCz” rektor Anna Wypych-Gawrońska.
W ramach niezwykle ważnej konferencji referaty wygłosili: prof. dr hab. Jurij Povstenko: „Stefan Banach – wybitny polski matematyk: życie i osiągnięcia", dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD: „Polski teatr we Lwowie do 1918 roku", prof. dr hab. Tadeusz Dubicki: „Piotr Tarnawiecki, architekt lwowski", dr hab. Julia Dziwoki, prof. AJD: „Spuścizny Polskiej Szkoły Matematycznej w II RP", mgr Tadeusz Kałużny, dyrektor VI LO im. J. Dąbrowskiego: „Księga Szkocka", prof. dr hab. Janusz Zuziak: „Lwów jako kolebka polskich organizacji niepodległościowych", dr hab. Beata Urbanowicz, prof. AJD: „Lwów w edukacji szkolnej II Rzeczypospolitej", dr Anna Czerniecka-Haberko: „Lwowska szkoła historyczna", dr Tamara Kyrylych: „Historyczne oblicza Krakowa i Lwowa" .
Moderatorem części pierwszej konferencji była dr hab. Julia Dziwoki, prof. AJD, części drugiej – dr hab. Beata Urbanowicz, prof. AJD.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa ,,OJCZYŹNIE NA URODZINY - Historia Pomnika Orląt Lwowskich w Częstochowie", przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie. Historię jej powstania przybliżył przewodniczący Towarzystwa Adam Kiwacki. – Prezentacja jest ku czci wielkich Lwowian, którzy w 1918 roku zginęli za wolność Ojczyzny, broniąc jej przed ukraińskim najeźdźcą. Było to 1410 młodych ludzi, najmłodszy miał 9 lat. Wystawa jest także wypełnieniem testamentu pierwszego, wieloletniego przewodniczącego naszego Towarzystwa Wacława Baczyńskiego, pracownika AJD. Dzięki jego staraniom i determinacji doszło do powstania w Częstochowie Pomnika Orląt Lwowskim, który jest symbolicznym grobem, ponieważ pod nim wmurowana jest ziemia z trzech grobów z Cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie. Mamy nadzieję, że wystawę, która ma wymiar edukacyjny i patriotyczny, uda się nam upowszechnić w różnych placówkach szkolnych – powiedział ,,GCz” Adam Kiwacki.


Foto: UG
Pamiątkowa fotografia pod tablica poświęcona profesorowi Stefanowi Banachowi
URSZULA GIŻYŃSKA

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone