Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 3 (1350) z 2018-01-18, dział : historia

KARTKI Z KALENDARZA. KALENDARIUM STYCZNIA

1 stycznia 1929 r. – rozpoczęło działalność przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja. Oddano do użytku 64 km sieci i 44 km kanałów zbudowanych przez amerykańską firmę towarzystwo „Ulen & Company.”1 stycznia 1954 r. – zmarł Aleksander Włosiński (ur. 14 lutego 1885 r. w Pińczowie), farmaceuta, po ukończeniu studiów farmaceutycznych od 1912 r. w Częstochowie, właściciel apteki przy ul. 7 Kamienic 27. W grudniu 1939 roku współorganizator Społecznego Komitetu Pomocy, niosącego pomoc m.in. uchodźcom z Poznania. W okresie okupacji zaopatrywał w medykamenty oddziały leśne Armii Krajowej. W 1944 roku niósł pomoc warszawiakom, którzy trafili do Częstochowy. Aptekarzom warszawskim udostępnił swój lokal apteczny i pomógł w zorganizowaniu wytwórni pigułek. Po zakończeniu II wojny światowej prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie, założyciel i prezes częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
1 stycznia 1999 r. – Częstochowa przestała być stolicą województwa istniejącego od 1 czerwca 1975 r. Niektóre środowiska polityczne od pierwszej chwili po likwidacji województwa częstochowskiego walczą o jego reaktywację.
11 stycznia 1951 r. – powołano Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie, jedyny centralny organ administracji rządowej działający w Częstochowie. Było to przedsiębiorstwo projektujące kopalnie oraz organizujące wydobycie rud żelaza na terenie całego kraju. Siedzibą Zarządu był budynek przy ul. Śląskiej 11/13. Dziś jest to główny budynek Urzędu Miasta Częstochowy.
19 stycznia 1945 r. – w Częstochowie, ostatni rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej podpisał Komendant Główny generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”. Przebywał on w Częstochowie od 7 października 1944 r. Pobyt komendanta głównego AK w Częstochowie i większości administracji czynił miasto Częstochowę „ostatnią stolicą Państwa Podziemnego”.
19 stycznia 1990 r. – grupa młodzieży z Niezależnego Związku Studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej rozpoczęła okupację budynku Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy ul. Waszyngtona domagając się przekazania go na cele edukacyjne. Okupacja zakończyła się sukcesem, doprowadziła do częściowego przejęcia gmachu. Dziś cały budynek jest w posiadaniu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
22/23 stycznia 1863 r. – z Częstochowy wyruszył w bój przeciwko Rosjanom pierwszy oddział partyzantów powstania styczniowego pod dowództwem Józefa Grekowicza. Brał on udział w nieudanym ataku na Radomsko. Drugi oddział pod dowództwem Teodora Cieszkowskiego wyruszył 24 stycznia 1863 r. dotarł pod Ojców, brał udział w walkach pod Sosnowcem. W Pankach próbował uruchomić produkcję armat na potrzeby powstańcze, 26 lutego 1863 r. brał udział w bitwach pod Kuźnicą Grabowską a 1 marca 1863 r. pod Mrzygłodem.
29 stycznia 1917 r. – zmarł Władysław Biegański, lekarz, filozof (ur. 28 kwietnia 1857 r. w Grabowie Szlacheckim). W mieście od 1883 roku, lekarz kolei Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, lekarz fabryk „Motte” i „Częstochowianka”. Twórca częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, inicjator powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Opublikował 116 prac. Jego imieniem nazwano plac przed Ratuszem Częstochowskim oraz Miejską Biblioteką Publiczną, Liceum Samorządowe i szpital miejski.ROBERT SIKORSKI

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone