Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 5 (1352) z 2018-02-01, dział : Gazeta Częstochowa

W CZĘSTOCHOWIE O REFORMIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI. Będzie nowa siedziba dla sądu w Częstochowie

20 stycznia 2018 roku, na zaproszenie posła Szymona Giżyńskiego, przyjechał do Częstochowy wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Podczas spotkania z mieszkańcami w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II mówił o reformie wymiaru sprawiedliwości oraz inwestycji, czyli budowie nowej siedziby dla Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ.


– To przedsięwzięcie, które będzie kosztowało prawie 100 milionów, rozwiąże problemy lokalowe jednego z największych sądów w kraju. Przez lata na tę inwestycję nie było pieniędzy, ani przyzwolenia politycznego. O jej realizację intensywnie zabiegał poseł Szymon Giżyński. Bardzo mu za to dziękuję. Bez względu na to jak to będzie deprecjonowane, jest to wielki sukces pana posła Giżyńskiego – podkreślił wiceminister Wójcik. Jak zauważył, realizacja przedsięwzięcia jest zaplanowana na pięć lat, do 2023 roku. – Jeśli budżet rządu na rok 2018 zostanie zaakceptowany, to już w tym roku na tę budowę będzie uruchomione 9 milionów złotych. Aktualnie trwa specyfikacja kosztorysów inwestorskich i warunków zamówienia. Przetarg będzie ogłoszony na przełomie lutego i marca, nadzór nad budową będzie prowadził Sąd Okręgowy w Częstochowie. Budynek będzie miał siedem kondygnacji, w tym dwie podziemne oraz podziemny parking – dodał Wiceminister.

– Inwestycja jest bardzo potrzebna rejonowi częstochowskiemu. Całemu wskrzeszanemu województwu częstochowskiemu. Kubatura nowej siedziby to ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych, z blisko stu miejscami parkingowymi, które będą służyć mieszkańcom, również tym odwiedzającym groby na cmentarzu św. Rocha, bo nowa siedziba powstanie w pobliżu tego cmentarza – mówi poseł Szymon Giżyński. Jak przyznaje procedura trwała kilka lat, ale ważna jest końcówka. – Można było znowu zaniechać działań i nie doprowadzić do sfinalizowania przedsięwzięcia. Musiałem rozmawiać na poziomie ministerstwa i wykorzystując to, co wcześniej przygotowano, doprowadziliśmy do szczęśliwego finału. Z pewnością poprawi się komfort pracy sędziego i całego aparatu sądowniczego, niezbędnego w procedurze obsługi. Przełoży się to na ułatwienie pracy sędziów, skrócenie terminów, właściwą rytmikę i wielowątkowy proceder sądowniczy. Będą to standardy, której tej ciężkiej pracy przynależą, a zatem przynależą i ludziom z Częstochowy i regionu, którzy będą załatwiać tu swoje sprawy – podkreśla poseł Szymon Giżyński.
Podczas konferencji wiceminister Michał Wójcik mocno wyartykułował wątek reformy wymiaru sprawiedliwości dotyczący spraw opiekuńczych i rodzicielskich wobec dzieci. – Jesteśmy na finiszu reformy ustawy o uprowadzeniach, która jednomyślnie – co jest rzadkością – została przegłosowana w Sejmie. Kilka poprawek wniósł Senat. Jeśli pan prezydent podpisze ustawę, to wreszcie będziemy mieli regulację kwestii uprowadzeń rodzicielskich. Nastąpi wyspecjalizowanie sądownictwa. Powstanie w Polsce jedenaście sądów, które będą się zajmowały tylko takimi sprawami. Nowa ustawa nada tryb zakazu wywozu dziecka z Polski do czasu uprawomocnienia orzeczenia sądu. Będzie też funkcjonowała skarga kasacyjna jako nadzwyczajny środek odwoławczy przysługujący prokuratorowi generalnemu, rzecznikowi praw obywatelskich i rzecznikowi praw dziecka. Powstanie tylko jeden Sąd Odwoławczy w miejsce czterdziestu pięciu obecnych i będzie maksymalnie czterdziestu sędziów, zajmujących się tego rodzaju sprawami. Takiej reformy do tej pory w Polsce nie było. Staraliśmy się wykorzystać najlepsze wzorce europejskie. Drugim ważnym elementem jest uregulowanie kwestii umieszczania dzieci polskich i polskojęzycznych w rodzinach zastępczych. Na temat tożsamości dzieci, na którą składają się: język, kultura i religia, rozmawiałem z przedstawicielami rządów w Belgii, Brukseli, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Mówiłem o tym, że jeśli dziecko jest umieszczane w rodzinie zastępczej i jest obywatelem polskim, mówi w języku polskim, to powinno być umieszczane w rodzinach, gdzie mówi się po polsku, a jeśli jest katolikiem, to w takiej rodzinie powinno znaleźć się miejsce. Inna procedura w XXI wieku jest niedopuszczalna, a niestety, w całej Europie rocznie występuje kilka tysięcy przypadków postępowania wbrew tej regule. Sytuacja taka wynika z braku regulacji wspólnotowych. Dzisiaj Polska walczy o zmianę takich praktyk i wspólnie z państwami Grupy Wyszehradzkiej wypracowujemy ochronę dla dzieci. Każde z państw, jeśli dowie się o koniczności umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej będzie zobligowanie do poinformowania o tym rządu czy ministerstwa jego macierzystego kraju – mówił wiceminister Michał Wójcik.

Minister odniósł się także do reformy wymiaru sprawiedliwości. – Cieszę się, że po dwudziestu ośmiu latach udaje się wprowadzić istotne regulacje wymiaru sprawiedliwości. Wszelkie wcześniejsze próby dotknięcia tego tematu kończyły się wielkimi awanturami. My przeprowadziliśmy reformę Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa i mam nadzieję, że ustawy te będą fundamentem do zmiany polskiego wymiaru sprawiedliwości w sensie instytucjonalnym. One łączą się Ustawą o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która ustala schemat szkolenia ludzi, którzy będą orzekali w polskim wymiarze sprawiedliwości, tak by zmienić narastającą tendencję w sondażach na temat jakości wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dzisiaj 80 procent ludzi jest niezadowolonych z pracy sadów i prokuratury. To trzeba zmienić. To obiecaliśmy przed przystąpieniem do władzy i słowa dotrzymujemy – kontynuował wiceminister

Po spotkaniu dyrektor Muzeum Krzysztof Witkowski zaprezentował wiceministrowi zbiory instytucji. Ministrowi Wójcikowi podczas zwiedzania towarzyszyli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: poseł Szymon Giżyński i senator Ryszard Majer oraz sekretarz Prawa i Sprawiedliwości w Częstochowie Grażyna Matyszczak, radny częstochowski Jerzy Nowakowski, szefowa częstochowskich struktur Solidarnej Polski Monika Fajer.GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone