Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 5 (1352) z 2018-02-01, dział : Gazeta Częstochowa

Pamięci księdza Zenona Raczyńskiego, kapelana „Solidarności"

Jak co roku, w ostatnią niedzielę stycznia, 28 stycznia 2018 roku, w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji księdza Zenona Raczyńskiego, kapelana „Solidarności". Eucharystię odprawił ksiądz Ryszard Umański, aktualny kapelan „Solidarności”, w koncelebrze z księdzem proboszczem Sławomirem Masłowskim.We Mszy Świętej i dalszych uroczystościach (złożenie kwiatów
na skwerze im. ks. Zenona Raczyńskiego i przy grobie Kapłana
na cmentarzu w Krzepicach) wzięli udział parlamentarzyści:
poseł na Sejm RP Szymon Giżyński i senator Artur Warzocha
oraz przewodniczący NSZZ ,,Solidarność" Regionu
Częstochowskiego Jacek Strączyński i jego zastępy – Dorota
Kaczmarek i Stanisław Kołodziejczyk, członek Stowarzyszenia
Osób Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym ,,WIR"
Katarzyna Grohman, przedstawiciele komitetu terenowego Prawa
i Sprawiedliwości Ziemi Krzepickiej – Maciej Mońka, Damian
Pilarz, w poczcie sztandarowym PiS wartę trzymali: Jacek
Kępiński, Florian Borecki, Jerzy Mońka. obecni byli także
przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy Krzepic, w tym z
Towarzystwa Przyjaciół Miasta i Gminy Krzepice, z
przewodniczącą Teresą Jackiewicz na czele. Podczas
uroczystości wystawiono poczty sztandarowe lokalnych
środowisk patriotycznych i instytucje..
Modlitwę przy grobie Księdza rozpoczęto tradycyjnym
odśpiewaniem pieśni ,,Ojczyzno ma".
GAW

Pamiątkowa fotografia uczestników uroczystości przy obelisku
poświęconym ks. Zenonowi Raczyńskiemu

Kwiaty składa delegacja Prawa i Sprawiedliwości, od lewej:
senator Artur Warzocha, poseł na Sejm RP Szymon Giżyński,
Damian Pilarz i Maciej Mońka

Poczty sztandarowe wystawiły lokalne środowiska patriotyczne© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone