Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 5 (1352) z 2018-02-01, dział : GMINY I POWIATY

90 lat Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach

20 stycznia 2018 roku w hali sportowej w Konopiskach, podczas Koncertu Noworocznego uroczyście obchodzono jubileusz 90- lecia Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach.Przy tak wyjątkowej okazji na Orkiestrę spadł grad życzeń i
gratulacji od zaroszonych gości. Nie zabrakło i prezentów, w
tym wysokiej klasy instrumentu, który sprezentowali wójt
Gminy Konopiska Jerzy Żurek i przewodniczący Rady Gminy
Edwarda Bałdyga. Obecny na uroczystości senator RP Ryszard
Majer, powinszowania i serdeczności przekazał w imieniu
własnym oraz posła Szymona Giżyńskiego, który w tym czasie
musiał pełnić honory gospodarza wobec wizytującego w
Częstochowie wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika.
Senator Majer składając gratulacje, podziękował obecnym
władzom Orkiestry i władzom Gminy za cenne kultywowanie
tradycji Ojców-założycieli, którzy w pierwszych latach
odzyskania niepodległości przez Polskę w swojej rodzimej
gminie podjęli trud upowszechniania kultury i założyli
Orkiestrę. Natomiast życzenia przesłały: poseł do Parlamentu
Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, poseł na Sejm RP Lidia
Burzyńska i poseł na Sejm RP Halina Rozpondek.
Podczas koncertu swoje wszechstronne możliwości muzyczno-
instrumentalne pokazała Orkiestra, wzbudzając aplauz licznie
zgromadzonej publiczności. Nie mniejsze uznanie zyskali
najmłodsi muzycy, którzy od niedawna szlifują swój talent –
także pod okiem kapelmistrza Orkiestry Romana Pełki, który
stanowisko objął w 2017 r. Bardzo też podobały się występy,
funkcjonujących przy Orkiestrze – mażoretek „Szyk”.
Zwieńczeniem spotkania był koncert znanej wokalistki i
tancerki Nataszy Urbańskiej.


Krótki rys historyczny (www.osp.konopiska.pl)

Pierwsza orkiestra dęta w Konopiskach powstała w listopadzie
1927 roku z inicjatywy miejscowego organisty Wentlanta, w
dziesiątą rocznicę powstania OSP w Konopiskach i z okazji
poświęcenia sztandaru. Niesprzyjające warunki, najpierw II
wojna światowa, później ogólne problemy orkiestry – były
przyczyną przerw w graniu orkiestry. W 1981 na Walnym
Zebraniu OSP w Konopiskach podjęto uchwałę o reaktywowaniu
orkiestry. Inicjatorem był druh Bolesław Żukow wraz z Janem
Ankowskim i Antonim Sączkiem. Pierwszy koncert odnowiona
orkiestra dała podczas Dnia Strażaka w 1982 roku. Liczyła
wówczas 20 osób, byli to: Jan Chwist, Jan Ciuk, Witold Ciuk,
Władysław Foks, Kazimierz Jarosik, Dariusz Kowalik, Grzegorz
Kowalik, Krzysztof Kruk, Jacek Lelit, Jerzy Modławski, Edward
Mrowiec, Janusz Mrowiec, Andrzej Słabosz, Robert Spyra,
Franciszek Szymonik, Adam Trzyna, Jerzy Turos, Stanisław
Walczak. Kapelmistrzem reaktywowanej orkiestry został
Kazimierz Jarosik, następnie jego syn Witold Jarosik, a
później Zenon Morawiec. Od marca 1993 roku do 31 grudnia 2004
roku kapelmistrzem był Wiesław Pitulski. Od 1 stycznia 2005
roku funkcję tę pełnił Tomasz Hadrian, a od 2007 roku
prezesem orkiestry jest Jacek Walentek. W 2017 roku funkcję
kapelmistrza objął Roman Pełka.
Obecnie zespół liczy 50 muzyków, którzy są wychowankami
orkiestry. Jako jedna z najlepszych w kraju, uświetnia swoimi
występami wszelkiego rodzaju imprezy, koncerty, festyny i
festiwale. Orkiestra OSP w Konopiskach to muzycy z bardzo
dużym doświadczeniem, grający muzykę od Strauss-a do Davis-a.
Może koncertować samodzielnie lub akompaniować solistom,
instrumentalistom i wokalistom. Orkiestra ma na swoim koncie
wspólne koncerty z takimi gwiazdami jak: Katarzyna
Skrzynecka, Grażyna Brodzińska, Marcin Jajkiewicz.
Razem z orkiestrą występuje grupa mażoretek „Szyk”,
działająca przy GCKiR w Konopiskach. Obecnie instruktorami
grupy są Magdalena Chętkowska i Magdalena Biskupska. „Szyk”
ma na swoim koncie wiele sukcesów, min. zdobycie I miejsca na
Międzynarodowym Festiwalu Euro Musiktage Bosel w Niemczech.


UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone