Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1356) z 2018-03-01, dział : historia

Ku pamięci kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”

W związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” warto zwrócić szczególną uwagę na jedno z niewielu miejsc w Częstochowie poświęconych Żołnierzom Niezłomnym. Takim samoistnym miejscem pamięci jest stosunkowo nowy pomnik poświęcony kpt. Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi”, znajdujący się u zbiegu ulic Św. Rocha i Wręczyckiej, a który powstał dzięki społecznej zbiórce publicznej, zorganizowanej przez patriotyczne środowiska prawicowe.


Lokalizacja monumentu nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje do miejsca aresztowania „Warszyca”, które nastąpiło 27 czerwca 1946 roku w nieistniejącym już domu przy ul. Wręczyckiej 11. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się w sobotę 18 maja 2013 roku, a poprzedziła je Msza Święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Sikorskiego, skąd zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik. Na czele niezwykle licznego pochodu, w mundurach przedwojennego 27 Pułku Piechoty, maszerowali członkowie Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa, niosący sztandar Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego (chorążym miał zaszczyt być autor niniejszego artykułu).
Nie będzie przesadą stwierdzić, że uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego „Warszycowi” były jednymi z najdonioślejszych wydarzeń patriotycznych ostatnich lat w Częstochowie. Pomnik składał się z szerokiego cokołu oraz czarnej granitowej tablicy umieszczonej na potężnym głazie. Autor celowo użył sformułowania „składał się”, ponieważ w sobotę 21 października 2017 roku, dokonano odsłonięcia drugiej tablicy i popiersia kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, które nadało całości zupełnie nowego charakteru. Popiersie
wyniesione nieco ponad bryłę dotychczasowego pomnika spowodowało, że obecny monument przykuwa zdecydowanie większą uwagę przechodniów i kierowców. Co oczywiste, pomnik „Warszyca” stał się miejscem w którym odbywają się różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia rocznicowe. Na koniec warto także wspomnieć, że zanim powstał pomnik, „Warszycowi” i żołnierzom KWP poświęcono tablicę pamiątkową umieszczoną na ścianie kamienicy przy Al. Najświętszej Maryi Panny 33, którą odsłonięto 8 stycznia 2004 roku. Od tamtej pory stała się ona obowiązkowym „przystankiem” na trasie wszystkich pochodów patriotycznych, także tych niezwiązanych z wydarzeniami poświęconymi Żołnierzom Niezłomnym.


ADAM KURUS

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone