Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1356) z 2018-03-01, dział : kultura

MAGDALENA PIETRZAK NOWYM SZEFEM KBW

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego br. Magdalena Pietrzak objęła z dniem 3 marca br. stanowisko Szefa Krajowego Biura Wyborczego.Magdalena Pietrzak jest urzędnikiem państwowym i samorządowym.
Pracowała jako zastępca dyrektora w Departamencie Spraw Parlamentarnych KPRM. Wcześniej była między innymi sekretarzem powiatu łowickiego, gminy Skierniewice i Zduńskiej Woli.
Pani Magdalena Pietrzak była jednym z trzech kandydatów na Szefa KBW przedstawionych Państwowej Komisji Wyborczej zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu wyborczego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kadencja nowego Szefa KBW trwać będzie 7 lat.
Szef Krajowego Biura Wyborczego jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Nie może należeć do partii politycznej, nie może też być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo umyślne skarbowe. PKW może odwołać Szefa KBW przed upływem kadencji w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych.
Do zadań KBW należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym oraz innych ustawach.
Magdalena Pietrzak zastąpiła na stanowisku Szefa KBW Beatę Tokaj.


r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone