Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1356) z 2018-03-01, dział : GMINY I POWIATY

RĘDZINY. Czyszczenie rowów

Na zlecenie gminy wyczyszczone zostały rowy przy czterech ulicach w Koninie, o co wnioskowali mieszkańcy tej miejscowości. Jako pierwszy został udrożniony długi odcinek ul. Szkolnej, skąd było najwięcej zgłoszeń.


Czyszczenie okazało się konieczne, ponieważ rów od dłuższego czasu był zapchany i często stała w nim woda. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku ulic: Zakładowej, Leśnej i Słonecznej. Tu również rowy zostały już udrożnione. Wójt Paweł Militowski zwraca jednak uwagę, że sporym problemem są kwestie dotyczące przepustów pod zjazdami na posesje.
– Konin jest terenem, gdzie woda w rowach przydrożnych płynie nie tylko w deszczu, a ich utrzymanie w należytym stanie wymaga nie tylko czasu. Brak drożności to zły stan rowu na obecnie regulowanej długości, ale również brak wykonania właściwych zjazdów na posesję – zaznacza. – Chodzi o to, że rury znajdują się na różnych poziomach, różne są ich średnice. Niektóre zjazdy w ogóle nie posiadają wybudowanego przepustu. Takie sytuacje znacząco wpływają na właściwą gospodarkę wodną. Nie raz zdarza się, że osoby, które zgłaszają problem, same do niego doprowadziły, nie zastanawiając się – być może z powodu pośpiechu – przy budowie zjazdu. W ten sposób niestety stworzyły problem i to nie tylko dla siebie – dodaje.


AG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone