Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1356) z 2018-03-01, dział : GMINY I POWIATY

KONOPISKA. Zmiana rozkładu jazdu

W związku z narastającymi od dłuższego czasu problemami z realizacją kursów PKS Częstochowa na terenie gminy Konopiska konieczne stało się przemodelowanie systemu komunikacji zbiorowej w taki sposób aby spełniała ona oczekiwania mieszkańców.


W ramach procedury uzyskania najlepszej oferty na przewozy współfinansowane przez gminę przeprowadzono rozeznanie cenowe, w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Przewozowe Grand Tour Venus z Ozimka, działające pod marką GTV BUS. Trójstronne porozumienie pomiędzy gminą, firmą GTV BUS oraz Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie zakłada, że gminne autobusy uzupełnią siatkę połączeń oferowanych obecnie przez MPK Częstochowa. Mieszkańcy Konopisk i okolicznych sołectw dzięki współpracy obu przewoźników zyskają większą, niż dotychczas liczbę połączeń do i z Częstochowy oraz możliwość swobodnego poruszania się na trasach wewnątrzgminnych. System będzie zorganizowany w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć uciążliwości związane z koniecznością przesiadki pomiędzy autobusami GTV BUS i MPK Częstochowa. Na nową sieć transportu w gminie Konopiska złożą się trzy linie: dwie kursujące do częstochowskiego Dźbowa oraz jedna wewnątrzgminna. Dotychczasowi przewoźnicy świadczący usługi na terenie Gminy Konopiska tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Częstochowie i inni nadal będą realizować aktualną siatkę połączeń na terenie gminy w marcu. Wszystkie dotychczasowe ulgi będą zachowane.
Firma GTV BUS rozpocznie świadczenie usług na terenie Gminy Konopiska zaraz po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń. Aktualnie wszelkie dokumenty pozwalające na wprowadzenie gminnego transportu zbiorowego zostały złożone do Urzędu Miasta w Częstochowie, Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i oczekują na zaopiniowanie i wydanie zezwoleń.


AG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone