Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 9 (1356) z 2018-03-01, dział : GMINY I POWIATY

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Komisariat Policji w Kłomnicach

Komisariat Policji w Kłomnicach obejmuje teren pięciu gmin: Kłomnice, Kruszyna, Mstów, Mykanów i Rędziny. Niedawno przedstawiono ocenę stanu bezpieczeństwa w rejonie działania za rok 2017. Oto najważniejsze informacje:


– w Komisariacie Policji w Kłomnicach stwierdzono 427 przestępstw i jest to wzrost w porównaniu do roku 2016, gdzie stwierdzono 416 przestępstw;
– w Komisariacie Policji w Kłomnicach wszczęto 444 postępowania przygotowawcze;
– w kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano wzrost z 187 przestępstw w 2016 r. do 239 przestępstw w 2017 r.;
– w kategorii przestępstw narkotykowych nastąpił wzrost z 15 przestępstw w 2016 roku do 24 przestępstw w roku 2017.
– zmniejszyła się liczba sporządzonych Niebieskich Kart oraz liczba skierowanych wniosków do GKRPA co świadczy, że spada liczba sprawców przemocy domowej oraz liczba osób nadużywających alkoholu.
W poszczególnych gminach usytuowanych na terenie działania KP Kłomnice odnotowano wzrost w kategoriach: kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia wymienionych przestępstw. Spadek nastąpił w kategoriach: bójki pobicia, rozbój, kradzież, uszkodzenie ciała.AG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone