Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 31 (815) z 2007-07-26, dział : aktualności

JEDYNA POLSKA UCZELNIA W EUROMOBILU

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE


Jak często i jak wielu ludzi znajduje się w sytuacji, w której jadąc zagranicę nie posiada odpowiednio dobrej znajomości języka? Zagubienie, wyobcowanie, niezrozumienie dotyka każdego, kto wysiadając z samolotu potrafi się tylko uśmiechnąć i przywitać. Nie należy wówczas winić jednostki za to, że przyjechała niedouczona, wręcz odwrotnie należy pogratulować jej odwagi i pomóc w nauce języka, co naturalnie przyśpieszy aklimatyzację w danym otoczeniu. Faktem jest, iż najczęściej tego typu przeszkody napotykają na swej drodze studenci, przyjeżdżający do wybranego kraju w celu międzynarodowej wymiany, na staż bądź w celu odbycia kilkumiesięcznej praktyki.
W odpowiedzi na ten problem Wyższa Szkoła Zarządzania utworzyła atrakcyjne kierunki z intensywną nauką języka angielskiego oraz drugiego języka obcego, przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi w ramach projektu EUROMOBIL, realizowanego przez Uniwersytety zagraniczne i WSZ jako jedyną Uczelnię w Polsce.
Uczelnia nasza prowadzi studia I stopnia licencjackie na kierunkach: pedagogika, zarządzanie, pielęgniarstwo oraz studia inżynierskie na kierunkach: informatyka i zarządzanie i inżynieria produkcji. Prowadzimy także studia magisterskie II stopnia na kierunku zarządzanie oraz studia III stopnia realizowane w ramach doktoratu międzynarodowego przy współpracy z Uniwersytetem Perugia.
Absolwenci wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować naukę na dwuletnich Studiach Magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE przydatnych w:
Zarządzaniu informacją, Zarządzaniu produkcją i edukacją, Zarządzaniu finansami, rachunkowości i ubezpieczeniach, Zarządzaniu zmianami i innowacjami, Zarządzaniu w oświacie, Zarządzaniu w służbie zdrowia, Zarządzaniu w służbach mundurowych, Zarządzaniu w sporcie i rekreacji.
Unia Europejska by sprostać problemom językowym stworzyła program Socrates Lingua2, którego podstawowym zadaniem jest opracowywanie materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych. Jednym z projektów realizowanych w ramach akcji Lingua2 jest EUROMOBIL.
Polską wersję EUROMOBIL opracowuje zespół projektowy Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, przy współpracy z partnerami z Czech (Univerzita Karlova v Praze), Francji (Université Michel de Montaigne Bordeaux 3), Portugalii (Escola Superior de Educaçao de Lisboa), Rumunii (University of Bucaresti) oraz Finlandii (Jyväskylän yliopisto).
Podstawowym celem projektu EUROMOBIL jest stworzenie multimedialnego programu do nauki języka promującego mobilność studentów w Europie. Stanowi on tym samym doskonały wirtualny przewodnik po kraju, uczy języka i zaznajamia użytkownika z podstawowymi informacjami na temat kultury, obyczajów i walorów turystycznych wybranego państwa. Program składa się z trzech zasadniczych części: Studia, Usługi, Wypoczynek. Każda z nich posiada część informacyjną, kurs językowy oparty na interaktywnych grach i ćwiczeniach oraz tematyczne scenki w formie plików video. EUROMOBIL uczy podstawowego słownictwa z obszaru życia codziennego oraz posługiwania się językiem docelowym w sytuacjach z jakimi spotykają się zagraniczni studenci po przyjeździe do obcego kraju, np. porozumiewania się na uczelni, złożenie zamówienia w restauracji/barze, dopełnienie formalności w banku, zakupy w sklepie, podróżowanie lokalnym transportem itp.
EUROMOBIL jest już dostępny w czterech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, fińskiej oraz węgierskiej. Wersje te stworzone zostały w pierwszej fazie projektu, tj. EUROMOBIL 1, którego realizacja przypadła na okres grudzień 1999 - czerwiec 2003. Można je pobrać bezpłatnie lub zamówić na stronie http://www.jyu.fi/euromobil. Niebawem (wrzesień 2007r.) ukończone zostaną również wersje: czeska, francuska, polska, portugalska oraz rumuńska, realizowane od października 2005 roku w ramach EUROMOBIL 2. Wersja czeska, fińska, polska, rumuńska i węgierska programu EUROMOBIL zaprojektowana jest na poziom podstawowy z udziałem języka angielskiego, jako języka wspierającego. Program angielski, niemiecki i francuski układane są na poziomie zaawansowanym. Wszystkie wersje programu EUROMOBIL mają zbliżoną szatę graficzną, ale ich zawartość jest indywidualną kwestią każdego partnera i w dużym stopniu zależy od kreatywności jego twórców.
Języka polskiego z całą pewnością nie można określić mianem lingua franca, zalicza się go bardziej do gatunku języków lokalnych, a więc zdecydowanie mniej przystępnych i mniej popularnych. Aczkolwiek dzięki projektom, takim jak EUROMOBIL, istnieje szansa na zniwelowanie tej lingwistycznej dyskryminacji i promocję Polski na arenie międzynarodowej. Specyficzny charakter tego multimedialnego programu daje bowiem nadzieję na zwiększenie liczby studentów przyjeżdżających na wymianę do naszego kraju. Co ważniejsze ów program może okazać się nieocenioną pomocą w nauce języka i w efekcie przyczynić się do integracji europejskiej.

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone