Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 50 (834) z 2007-12-13, dział : kultura

Złoty mikrofon

Do udziału w tegorocznej, szóstej edycji Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów "Złoty Mikrofon" zgłoszono 102 uczestników z 15 gmin naszego powiatu.
Jury pracujące w składzie: dr Małgorzata Kaniowska (przewodnicząca) – adiunkt w Instytucie Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Marta Górawska – instruktor d.s. muzyki w ROK w Częstochowie, Grzegorz Papalski – muzyk, pedagog, wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie oraz Ryszard Strojec – muzyk, aranżer, organizator krajowych i zagranicznych festiwali muzycznych, nagrodziło i wyróżniło łącznie 36 osób.
W kategorii „przedszkola” pierwsze miejsce zajęli: Jakub Kołek (Przedszkole Publiczne w Poczesnej) i Wiktora Huras (Gminne Przedszkole w Starczy). Drugie miejsca przypadły w udziale Karolinie Skaczyło (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Aleksandrii) i Klaudii Hasikowskiej (Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej), zaś trzecie - Natalii Musiał (Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B) i Natalii Krawczyk (Przedszkole w Rudniku Wielkim). Na wyróżnienia zasłużyli: Paweł Wójcik (Przedszkole w Lelowie), Małgorzata Jasińska (SP w Nieradzie), Karolina Szyja (Gminne Przedszkole w Starczy), Julia Markiewicz (Przedszkole Publiczne w Hucie Starej B).
W kategorii klas I - III zwyciężyła Anna Bednarek ze SP we Wrzosowej. Drugie miejsca zajęły: Natalia Krzynowek (SP w Kościelcu) i Wiktoria Kachniarz (SP w Rędzinach). Trzecie miejsca przypadły w udziale Klaudii Stanisłąwskiej (SP w Rudnikach) i Karolinie Kolompar (SP w Nieradzie). Ponadto jury wyróżniło: Dominikę Żurawską (SP w Radostkowie), Alicję Szulc (SP w czarnym lesie) i Annę Dryndę (SP w Poczesnej).
W kategorii klas IV - VI pierwsze nagrody przyznano: Michałowi Psiukowi (SP w Janowie), Paulinie Strugacz (SP w Hucie Starej B) i Aleksandrze Nazimek (SP w Poczesnej). Drugie miejsca zajęły Paulina Cygan (SP w Wierzchowisku) i Barbara Derda (SP w Mstowie). Trzecie miejsce przypadło w udziale Sandrze Klucznej (SP w Mstowie). Ponadto wyróżniono: Martę Cisielską (SP w Rzerzęczycach), Karolinę Kamińską (SP we Wrzosowej) i Ewę Woszczyńską (SP w Kłomnicach).
W kategorii Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne pierwsze miejsce zajął Karol Miernikiewicz z Mykanowa, a drugie Paulina Makles z GOK Kłomnice. Trzecie nagrody otrzymały: Anna Gaudy (Gimnazjum w Mstowie), Katarzyna Wrzalik (GOK Mykanów)) i Martyna Nocuń (Gimnazjum nr 2 w Rudnikach). Wyróżniono Annę Bińczyk z Poczesnej, Iwonę Kubarską (GOK Rędziny), Annę zatoń (Gimnazjum w Olsztynie) i Dagmarę Bogucką z Kłomnic.
Wszystkim uczestnikom przeglądu gratulacje i podziękowania złożył starosta częstochowski Andrzej Kwapisz.

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone