Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 25 (860) z 2008-06-19, dział : kultura

Nic bardziej się nie liczy niż dobro dziecka

ŚWIĘTY ANTONI Z PADWY PATRONEM KATOLICKICH SZKÓŁ SPECJALNYCH
11 czerwca Katolickie Szkoły Specjalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich otrzymały imię Św. Antoniego z Padwy. – Święty Antoni, to święty nie tylko od zagubionych rzeczy. To opiekun wszystkich ludzi zagubionych w drodze do Boga i na drodze życia. Ale także opiekun dzieci – podkreślał ks. arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak.

Po uroczystej Eucharystii w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała, której przewodniczył abp Stanisław Nowak dzieci, młodzież wraz z rodzicami i nauczycielami przeszli ze sztandarem do budynku szkoły. Przybyli goście, m. in., założyciel Stowarzyszenia ks. Stanisław Garncarek, zastępca prezydenta Miasta Częstochowy Zdzisław Ludwin, naczelnik Wydziału Edukacji Dorota Sobala, prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jan Szyma, dyrektorzy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz szkół katolickich w regionie złożyli na ręce dyrektor placówki Antoniny Chmielewskiej życzenia dla całej społeczności szkolnej.
Goście z podziwem oglądali program artystyczny zaprezentowany przez uczniów, który rozpoczęto pokazem multimedialnym opowiadającym o życiu patrona. Potem dziewczęta zatańczyły taniec białych lilii, kwiatu będącego jednym z atrybutów świętego, symbolizujący niewinność. Nad przebiegiem uroczystości w kościele i szkole czuwały nauczycielki – Ewelina Musialak, Beata Szymanek, Marta Sowińska, Ksymena Wolińska, Jolanta Wróblewka i Daria Jeziak oraz ks. Zbigniew Zalejski.
Pedagodzy szczególnie podkreślają serdeczną, przyjazną dzieciom i nauczycielom atmosferę w szkole. – Tu możemy się realizować, wspierać dzieci w rozwoju i przygotowywać je do życia – podkreślają. Ich życzliwy stosunek do wychowanków wpływa na codzienne relacje interpersonalne. – Nasi uczniowie mają różny stopień niepełnosprawności, ale, co ważne, są ze sobą bardzo zżyci. Wspierają się w różnych sytuacjach, pomagają sobie nawzajem, ucząc się tolerancji, akceptacji – podkreśla Marzena Binek-Sypek. – Najważniejsze jest dobro dziecka, to przyświeca naszej edukacji. Nic bardziej się nie liczy – akcentuje dyrektor Antonina Chmielewska.
UG
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich działa w Polsce od 1990 roku. Gimnazjum SPSK powstało w 2001 roku z inicjatywy rodziców. Z czasem utworzone zostały także Katolicka Szkoła Zawodowa SPSK i Katolicka Szkoła Przysposabiająca do Pracy SPSK – wszystkie mieszczą się w tym samym budynku przy ul. Okólnej 17/19.
Uczniami szkół są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego – aktualnie kształci się 170. Dzieci dojeżdżające z okolic Częstochowy mają możliwość zamieszkania w internatach, prowadzonych przez siostry zakonne. Nauka w szkołach jest bezpłatna. Nauczyciele to wykwalifikowana kadra. Praca na zajęciach jest zindywidualizowana, nauczyciele pracują z dziećmi w małych grupach. Na terenie szkoły działają także kółka zainteresowań: muzyczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, zdrowego żywienia, informatyczne.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w kierunku kucharz małej gastronomi i ogrodnik.
Szkoła Zawodowa przygotowuje młodzież do wykonywania następujących zawodów: kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, fryzjer, pracownik obsługi hotelowej, tapeciarz, malarz, blacharz samochodowy.

Foto uczniowie przygotowali dla gości poczęstunek. Ozdobą stołu był wypieczony przez nich chleb. Prezentują go Żaneta Kołaczyk i Magdalena Matusiak.
Obraz Matki Bożej z Guadalupe przekazały prezes SPSK Wioletta Błasiak i dyrektor SPSK Maria Chodkiewicz.

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone